Đến

Xe Phương Nam

275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
()

Chọn nhanh tuyến đường Xe Phương Nam

Cam Ranh - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Lâm - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Ranh - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Cam Ranh - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Phương Nam này đang hoạt động

🚌 1. Xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Nha Trang: 20:40, 21:10
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang khoảng: 8.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Nha Trang

 • 3H Chung cư CT2

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang của Phương Nam: 250,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang của Phương Nam: 440,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Nha Trang: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Nha Trang : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)

🚌 2. Xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Ninh Hòa – Khánh Hòa: 19:30, 19:45
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Hồ Chí Minh từ Ninh Hòa – Khánh Hòa khoảng: 9.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Ninh Hòa – Khánh Hòa

 • Ngã 3 trong

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Ninh Hòa – Khánh Hòa của Phương Nam: 260,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Ninh Hòa – Khánh Hòa của Phương Nam: 460,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Ninh Hòa – Khánh Hòa: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Ninh Hòa – Khánh Hòa : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)

🚌 3. Xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Sài Gòn: 22:00, 22:10
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Nha Trang từ Sài Gòn khoảng: 8.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Sài Gòn

 • Văn phòng Quận 1

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Nha Trang

 • 3H Chung cư CT2

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang từ Sài Gòn của Phương Nam: 250,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang từ Sài Gòn của Phương Nam: 440,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Sài Gòn: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Sài Gòn : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)

🚌 4. Xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Sài Gòn: 19:30, 20:30
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Ninh Hòa – Khánh Hòa từ Sài Gòn khoảng: 9.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Sài Gòn

 • Văn phòng Quận 1

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Ninh Hòa – Khánh Hòa

 • Ngã 3 trong

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Ninh Hòa – Khánh Hòa từ Sài Gòn của Phương Nam: 260,000đ
 • Xe limousine đi Ninh Hòa – Khánh Hòa từ Sài Gòn của Phương Nam: 460,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Sài Gòn: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Sài Gòn : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)