Đến

Xe ADT Limousine

64 Tân Hải
(465)

Hình ảnh Xe ADT Limousine

Chọn nhanh tuyến đường Xe ADT Limousine

Phan Thiết - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Mũi Né - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Mũi Né - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Thiết - Bình Thuận
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe ADT Limousine này đang hoạt động

🚌 1. Xe ADT Limousine tuyến Sài Gòn – Mũi Né

a. Giờ khởi hành của xe ADT Limousine tuyến Sài Gòn – Mũi Né

 • Giờ xuất phát của xe ADT Limousine ở Sài Gòn: 07:02, 08:01, 09:01, 10:00
 • Thời gian của nhà xe ADT Limousine đi Mũi Né từ Sài Gòn khoảng: 3.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe ADT Limousine ở Sài Gòn

 • Điểm đón Hàng Xanh

c. Các điểm trả khách của nhà xe ADT Limousine ở Mũi Né

 • Trạm đón trả Mũi Né

d. Giá vé giá xe ADT Limousine tuyến Sài Gòn – Mũi Né của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Mũi Né từ Sài Gòn của ADT Limousine: 340,000đ
 • Xe limousine đi Mũi Né từ Sài Gòn của ADT Limousine: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe ADT Limousine tuyến Sài Gòn – Mũi Né

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe ADT Limousine Sài Gòn: 64 Tân Hải
 • Số điện thoại xe ADT Limousine Sài Gòn : 0909003995

🚌 2. Xe ADT Limousine tuyến Mũi Né – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe ADT Limousine tuyến Mũi Né – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe ADT Limousine ở Phan Thiết: 13:00, 14:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe ADT Limousine đi Hồ Chí Minh từ Phan Thiết khoảng: 3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe ADT Limousine ở Phan Thiết

 • Lotte Mart – Phan Thiết

c. Các điểm trả khách của nhà xe ADT Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7

d. Giá vé giá xe ADT Limousine tuyến Mũi Né – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Phan Thiết của ADT Limousine: 340,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Phan Thiết của ADT Limousine: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe ADT Limousine tuyến Mũi Né – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe ADT Limousine Phan Thiết: 64 Tân Hải
 • Số điện thoại xe ADT Limousine Phan Thiết : 0909003995