Đến

Xe Cúc Tùng

71 Nguyễn Thị Minh Khai
(1334)

Hình ảnh Xe Cúc Tùng

Chọn nhanh tuyến đường Xe Cúc Tùng

Đà Lạt - Lâm Đồng đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Đà Lạt - Lâm Đồng đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Tuy Hòa - Phú Yên đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Tuy Hòa - Phú Yên đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Tuy Hòa - Phú Yên đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Tuy Hòa - Phú Yên
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Cúc Tùng này đang hoạt động

🚌 1. Xe Cúc Tùng tuyến Nha Trang – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Cúc Tùng tuyến Nha Trang – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Cúc Tùng ở Nha Trang – Khánh Hòa: 06:00, 08:00, 09:25, 10:15, 12:00, 19:30, 20:15, 21:00, 21:30, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Cúc Tùng đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang – Khánh Hòa khoảng: 8.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Cúc Tùng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Cúc Tùng ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông mới

d. Giá vé giá xe Cúc Tùng tuyến Nha Trang – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang – Khánh Hòa của Cúc Tùng: 430,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang – Khánh Hòa của Cúc Tùng: 430,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Cúc Tùng tuyến Nha Trang – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Cúc Tùng Nha Trang – Khánh Hòa: 71 Nguyễn Thị Minh Khai
 • Số điện thoại xe Cúc Tùng Nha Trang – Khánh Hòa :

🚌 2. Xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Cúc Tùng ở Hồ Chí Minh: 08:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 20:00, 20:35, 21:30, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Cúc Tùng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Cúc Tùng ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông mới

c. Các điểm trả khách của nhà xe Cúc Tùng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

d. Giá vé giá xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Cúc Tùng: 511,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Cúc Tùng: 511,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Cúc Tùng Hồ Chí Minh: 71 Nguyễn Thị Minh Khai
 • Số điện thoại xe Cúc Tùng Hồ Chí Minh :

🚌 3. Xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Ninh Hoà

a. Giờ khởi hành của xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Ninh Hoà

 • Giờ xuất phát của xe Cúc Tùng ở Hồ Chí Minh: 06:00, 07:00, 20:00, 20:30
 • Thời gian của nhà xe Cúc Tùng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 10.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Cúc Tùng ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông mới

c. Các điểm trả khách của nhà xe Cúc Tùng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến xe Ninh Hòa

d. Giá vé giá xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Ninh Hoà của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Cúc Tùng: 310,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Cúc Tùng: 410,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Cúc Tùng tuyến Sài Gòn – Ninh Hoà

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Cúc Tùng Hồ Chí Minh: 71 Nguyễn Thị Minh Khai
 • Số điện thoại xe Cúc Tùng Hồ Chí Minh :