Đến

Xe Đại Ngân

22 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5
(38)

Hình ảnh Xe Đại Ngân

Chọn nhanh tuyến đường Xe Đại Ngân

Chợ Lách - Bến Tre đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Chợ Lách - Bến Tre
Chọn chuyến
Cái Bè - Tiền Giang đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cái Bè - Tiền Giang
Chọn chuyến
Cái Bè - Tiền Giang đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cái Bè - Tiền Giang
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Đại Ngân này đang hoạt động

🚌 1. Xe Đại Ngân tuyến Chợ Lách – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Đại Ngân tuyến Chợ Lách – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Đại Ngân ở Bến Tre – Thạnh Phú: 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 13:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe Đại Ngân đi Hồ Chí Minh từ Bến Tre – Thạnh Phú khoảng: 2.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đại Ngân ở Bến Tre – Thạnh Phú

 • Trạm Chợ Lách

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đại Ngân ở Hồ Chí Minh

 • VP Quận 5

d. Giá vé giá xe Đại Ngân tuyến Chợ Lách – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Bến Tre – Thạnh Phú của Đại Ngân: 110,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đại Ngân tuyến Chợ Lách – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đại Ngân Bến Tre – Thạnh Phú: 22 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5
 • Số điện thoại xe Đại Ngân Bến Tre – Thạnh Phú : 0971814848
 • 0916745161

🚌 2. Xe Đại Ngân tuyến Sài Gòn – Cái Bè

a. Giờ khởi hành của xe Đại Ngân tuyến Sài Gòn – Cái Bè

 • Giờ xuất phát của xe Đại Ngân ở Sài Gòn: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe Đại Ngân đi Cái Bè từ Sài Gòn khoảng: 2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đại Ngân ở Sài Gòn

 • VP Quận 5

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đại Ngân ở Cái Bè

 • Trạm Cái Bè

d. Giá vé giá xe Đại Ngân tuyến Sài Gòn – Cái Bè của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Cái Bè từ Sài Gòn của Đại Ngân: 100,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đại Ngân tuyến Sài Gòn – Cái Bè

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đại Ngân Sài Gòn: 22 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5
 • Số điện thoại xe Đại Ngân Sài Gòn : 0971814848
 • 0916745161