Đến

Xe Danh Danh

undefined
(5)

Hình ảnh Xe Danh Danh

Chọn nhanh tuyến đường Xe Danh Danh

Các tuyến đường mà nhà xe Danh Danh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Danh Danh tuyến Sài Gòn – Phnôm Pênh

a. Giờ khởi hành của xe Danh Danh tuyến Sài Gòn – Phnôm Pênh

  • Giờ xuất phát của xe Danh Danh ở Hồ Chí Minh: 07:30, 09:30, 11:30
  • Thời gian của nhà xe Danh Danh đi Phnôm Pênh từ Hồ Chí Minh khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Danh Danh ở Hồ Chí Minh

  • VP Hồ Chí Minh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Danh Danh ở Phnôm Pênh

  • VP Phnôm Pênh

d. Giá vé giá xe Danh Danh tuyến Sài Gòn – Phnôm Pênh của nhà xe

  • Xe ghế ngồi đi Phnôm Pênh từ Hồ Chí Minh của Danh Danh: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Danh Danh tuyến Sài Gòn – Phnôm Pênh

  • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Danh Danh Hồ Chí Minh:
  • Số điện thoại xe Danh Danh Hồ Chí Minh : 02862788388
  • 02862768168