Đến

Xe Đình Nhân

306A Hồng Lạc, Phường 11
(173)

Hình ảnh Xe Đình Nhân

Chọn nhanh tuyến đường Xe Đình Nhân

Nha Trang - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tuy Hòa - Phú Yên đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Quy Nhơn - Bình Định đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Điện Bàn - Quảng Nam đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Thanh Khê - Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Thanh Khê - Đà Nẵng
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Điện Bàn - Quảng Nam
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn - Bình Định
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Đình Nhân này đang hoạt động

🚌 1. Xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (22P VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (22P VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh: 13:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe Đình Nhân đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh khoảng: 16.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh

 • VP Tân Bình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đình Nhân ở Đà Nẵng

 • VP Đà Nẵng

d. Giá vé giá xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (22P VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh của Đình Nhân: 700,000đ
 • Xe limousine đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh của Đình Nhân: 700,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (22P VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đình Nhân Hồ Chí Minh: 306A Hồng Lạc, Phường 11
 • Số điện thoại xe Đình Nhân Hồ Chí Minh : 0905.885.878
 • 0905.455.533

🚌 2. Xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (22P VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (22P VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Đình Nhân ở Đà Nẵng: 13:00, 15:30
 • Thời gian của nhà xe Đình Nhân đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng khoảng: 17.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đình Nhân ở Đà Nẵng

 • VP Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh

 • VP Tân Bình

d. Giá vé giá xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (22P VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng của Đình Nhân: 700,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng của Đình Nhân: 700,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (22P VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đình Nhân Đà Nẵng: 306A Hồng Lạc, Phường 11
 • Số điện thoại xe Đình Nhân Đà Nẵng : 0905.885.878
 • 0905.455.533

🚌 3. Xe Đình Nhân tuyến Bình Dương – Đà Nẵng (22P VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Đình Nhân tuyến Bình Dương – Đà Nẵng (22P VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh: 10:30
 • Thời gian của nhà xe Đình Nhân đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh khoảng: 19.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh

 • VP An Sương.

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đình Nhân ở Đà Nẵng

 • VP Đà Nẵng

d. Giá vé giá xe Đình Nhân tuyến Bình Dương – Đà Nẵng (22P VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh của Đình Nhân: 700,000đ
 • Xe limousine đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh của Đình Nhân: 700,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đình Nhân tuyến Bình Dương – Đà Nẵng (22P VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đình Nhân Hồ Chí Minh: 306A Hồng Lạc, Phường 11
 • Số điện thoại xe Đình Nhân Hồ Chí Minh : 0905.885.878
 • 0905.455.533

🚌 4. Xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (34P VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (34P VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh: 08:30
 • Thời gian của nhà xe Đình Nhân đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh khoảng: 18.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh

 • VP Tân Bình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đình Nhân ở Đà Nẵng

 • VP Đà Nẵng

d. Giá vé giá xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (34P VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh của Đình Nhân: 550,000đ
 • Xe limousine đi Đà Nẵng từ Hồ Chí Minh của Đình Nhân: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đình Nhân tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng (34P VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đình Nhân Hồ Chí Minh: 306A Hồng Lạc, Phường 11
 • Số điện thoại xe Đình Nhân Hồ Chí Minh : 0905.885.878
 • 0905.455.533

🚌 5. Xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Bình Dương (22P VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Bình Dương (22P VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Đình Nhân ở Đà Nẵng: 10:00
 • Thời gian của nhà xe Đình Nhân đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng khoảng: 18.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đình Nhân ở Đà Nẵng

 • VP Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh

 • VP An Sương.

d. Giá vé giá xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Bình Dương (22P VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng của Đình Nhân: 700,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng của Đình Nhân: 700,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Bình Dương (22P VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đình Nhân Đà Nẵng: 306A Hồng Lạc, Phường 11
 • Số điện thoại xe Đình Nhân Đà Nẵng : 0905.885.878
 • 0905.455.533

🚌 6. Xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (34P VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (34P VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Đình Nhân ở Đà Nẵng: 08:30
 • Thời gian của nhà xe Đình Nhân đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng khoảng: 19.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đình Nhân ở Đà Nẵng

 • VP Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đình Nhân ở Hồ Chí Minh

 • VP Tân Bình

d. Giá vé giá xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (34P VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Đà Nẵng của Đình Nhân: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đình Nhân tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn (34P VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đình Nhân Đà Nẵng: 306A Hồng Lạc, Phường 11
 • Số điện thoại xe Đình Nhân Đà Nẵng : 0905.885.878
 • 0905.455.533