Đến

Xe Đông Hưng

Phòng vé 91, Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh
(3)

Hình ảnh Xe Đông Hưng

Chọn nhanh tuyến đường Xe Đông Hưng

Phan Thiết - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bắc Bình - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bắc Bình - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bắc Bình - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Phan Rí - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Phan Rí - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tuy Phong - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tuy Phong - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tuy Phong - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Đông Hưng này đang hoạt động

🚌 1. Xe Đông Hưng tuyến Phan Rang – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Đông Hưng tuyến Phan Rang – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Đông Hưng ở Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận: 07:00, 19:30
 • Thời gian của nhà xe Đông Hưng đi Hồ Chí Minh từ Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận khoảng: 6.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đông Hưng ở Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận

 • VP Phan Rang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đông Hưng ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Đông Hưng tuyến Phan Rang – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận của Đông Hưng: 190,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đông Hưng tuyến Phan Rang – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đông Hưng Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận: Phòng vé 91, Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh
 • Số điện thoại xe Đông Hưng Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận : 02523 970 970

🚌 2. Xe Đông Hưng tuyến Phan Rí – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Đông Hưng tuyến Phan Rí – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Đông Hưng ở Phan Rí – Bình Thuận: 21:00, 21:01, 21:30, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Đông Hưng đi Hồ Chí Minh từ Phan Rí – Bình Thuận khoảng: 6.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đông Hưng ở Phan Rí – Bình Thuận

 • Bến xe Đông Hưng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đông Hưng ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Đông Hưng tuyến Phan Rí – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Phan Rí – Bình Thuận của Đông Hưng: 190,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Phan Rí – Bình Thuận của Đông Hưng: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đông Hưng tuyến Phan Rí – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đông Hưng Phan Rí – Bình Thuận: Phòng vé 91, Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh
 • Số điện thoại xe Đông Hưng Phan Rí – Bình Thuận : 02523 970 970

🚌 3. Xe Đông Hưng tuyến Sài Gòn – Phan Rang

a. Giờ khởi hành của xe Đông Hưng tuyến Sài Gòn – Phan Rang

 • Giờ xuất phát của xe Đông Hưng ở Hồ Chí Minh: 09:15, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Đông Hưng đi Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận từ Hồ Chí Minh khoảng: 9.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đông Hưng ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đông Hưng ở Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận

 • VP Phan Rang

d. Giá vé giá xe Đông Hưng tuyến Sài Gòn – Phan Rang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Phan Rang-Tháp Chàm – Ninh Thuận từ Hồ Chí Minh của Đông Hưng: 190,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đông Hưng tuyến Sài Gòn – Phan Rang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đông Hưng Hồ Chí Minh: Phòng vé 91, Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh
 • Số điện thoại xe Đông Hưng Hồ Chí Minh : 02523 970 970