Đến

Xe Đức Minh

75A Mai Hắc Đế, tp Buôn Mê Thuột
(108)

Hình ảnh Xe Đức Minh

Chọn nhanh tuyến đường Xe Đức Minh

Đồng Xoài - Bình Phước đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bù Đăng - Bình Phước đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Đức Minh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Đức Minh tuyến Buôn Mê Thuột – Hồ Chí Minh

a. Giờ khởi hành của xe Đức Minh tuyến Buôn Mê Thuột – Hồ Chí Minh

 • Giờ xuất phát của xe Đức Minh ở Đắk Lắk: 19:30
 • Thời gian của nhà xe Đức Minh đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk khoảng: 10.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đức Minh ở Đắk Lắk

 • VP Buôn Ma Thuột

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đức Minh ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Đức Minh tuyến Buôn Mê Thuột – Hồ Chí Minh của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk của Đức Minh: 270,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đức Minh tuyến Buôn Mê Thuột – Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đức Minh Đắk Lắk: 75A Mai Hắc Đế, tp Buôn Mê Thuột
 • Số điện thoại xe Đức Minh Đắk Lắk : 0906819819

🚌 2. Xe Đức Minh tuyến Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột

a. Giờ khởi hành của xe Đức Minh tuyến Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột

 • Giờ xuất phát của xe Đức Minh ở Sài Gòn: 19:45
 • Thời gian của nhà xe Đức Minh đi Đắk Lắk từ Sài Gòn khoảng: 10.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Đức Minh ở Sài Gòn

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Đức Minh ở Đắk Lắk

 • VP Việt Đức

d. Giá vé giá xe Đức Minh tuyến Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đắk Lắk từ Sài Gòn của Đức Minh: 270,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Đức Minh tuyến Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuột

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Đức Minh Sài Gòn: 75A Mai Hắc Đế, tp Buôn Mê Thuột
 • Số điện thoại xe Đức Minh Sài Gòn : 0906819819