Đến

Xe Dương Huỳnh

Thôn 2, Đinh Trang Thượng
(10)

Hình ảnh Xe Dương Huỳnh

Chọn nhanh tuyến đường Xe Dương Huỳnh

Bảo Lộc - Lâm Đồng đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Di Linh - Lâm Đồng đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Di Linh - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Bảo Lộc - Lâm Đồng
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Dương Huỳnh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Dương Huỳnh tuyến Sài Gòn – Di Linh

a. Giờ khởi hành của xe Dương Huỳnh tuyến Sài Gòn – Di Linh

 • Giờ xuất phát của xe Dương Huỳnh ở Sài Gòn: 11:00, 22:00
 • Thời gian của nhà xe Dương Huỳnh đi Di Linh từ Sài Gòn khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Dương Huỳnh ở Sài Gòn

 • Trạm Tân Phú

c. Các điểm trả khách của nhà xe Dương Huỳnh ở Di Linh

 • Đinh Trang Thượng

d. Giá vé giá xe Dương Huỳnh tuyến Sài Gòn – Di Linh của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Di Linh từ Sài Gòn của Dương Huỳnh: 200,000đ
 • Xe limousine đi Di Linh từ Sài Gòn của Dương Huỳnh: 250,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Dương Huỳnh tuyến Sài Gòn – Di Linh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Dương Huỳnh Sài Gòn: Thôn 2, Đinh Trang Thượng
 • Số điện thoại xe Dương Huỳnh Sài Gòn : 0968325425
 • 0985032131

🚌 2. Xe Dương Huỳnh tuyến Di Linh – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Dương Huỳnh tuyến Di Linh – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Dương Huỳnh ở Di Linh: 07:00, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Dương Huỳnh đi Hồ Chí Minh từ Di Linh khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Dương Huỳnh ở Di Linh

 • Đinh Trang Thượng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Dương Huỳnh ở Hồ Chí Minh

 • Trạm Tân Phú

d. Giá vé giá xe Dương Huỳnh tuyến Di Linh – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Di Linh của Dương Huỳnh: 200,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Di Linh của Dương Huỳnh: 250,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Dương Huỳnh tuyến Di Linh – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Dương Huỳnh Di Linh: Thôn 2, Đinh Trang Thượng
 • Số điện thoại xe Dương Huỳnh Di Linh : 0968325425
 • 0985032131