Đến

Xe Gia Phúc – Cam Ranh

(699)

Hình ảnh Xe Gia Phúc – Cam Ranh

Chọn nhanh tuyến đường Xe Gia Phúc – Cam Ranh

Phan Thiết - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Phan Rí - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Cam Ranh - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Ranh - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Rí - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Thiết - Bình Thuận
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Cam Ranh – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Cam Ranh – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Gia Phúc – Cam Ranh ở Cam Ranh: 17:30, 20:30, 20:45
 • Thời gian của nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh đi Hồ Chí Minh từ Cam Ranh khoảng: 8.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh ở Cam Ranh

 • Vp Cam Ranh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh ở Hồ Chí Minh

 • Vp. Quận 5

d. Giá vé giá xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Cam Ranh – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Cam Ranh của Gia Phúc – Cam Ranh: 240,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Cam Ranh của Gia Phúc – Cam Ranh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Cam Ranh – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Gia Phúc – Cam Ranh Cam Ranh:
 • Số điện thoại xe Gia Phúc – Cam Ranh Cam Ranh : 028.6686.1197/0967.966.669/02583.956.957

🚌 2. Xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Sài Gòn – Cam Ranh

a. Giờ khởi hành của xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Sài Gòn – Cam Ranh

 • Giờ xuất phát của xe Gia Phúc – Cam Ranh ở Sài Gòn: 22:00, 22:15
 • Thời gian của nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh đi Cam Ranh từ Sài Gòn khoảng: 8.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh ở Sài Gòn

 • Vp. Quận 5

c. Các điểm trả khách của nhà xe Gia Phúc – Cam Ranh ở Cam Ranh

 • Vp Cam Ranh

d. Giá vé giá xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Sài Gòn – Cam Ranh của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Cam Ranh từ Sài Gòn của Gia Phúc – Cam Ranh: 240,000đ
 • Xe limousine đi Cam Ranh từ Sài Gòn của Gia Phúc – Cam Ranh: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Gia Phúc – Cam Ranh tuyến Sài Gòn – Cam Ranh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Gia Phúc – Cam Ranh Sài Gòn:
 • Số điện thoại xe Gia Phúc – Cam Ranh Sài Gòn : 028.6686.1197/0967.966.669/02583.956.957