Đến

Xe Giáp Diệp

426 Lý Thường Kiệt, phường 6
(180)

Hình ảnh Xe Giáp Diệp

Chọn nhanh tuyến đường Xe Giáp Diệp

Cà Mau - Cà Mau đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Năm Căn - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Giá Rai - Bạc Liêu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Giá Rai - Bạc Liêu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Bạc Liêu - Bạc Liêu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Sóc Trăng - Sóc Trăng
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Giáp Diệp này đang hoạt động

🚌 1. Xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Cà Mau(Limousine giường phòng)

a. Giờ khởi hành của xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Cà Mau(Limousine giường phòng)

 • Giờ xuất phát của xe Giáp Diệp ở Sài Gòn: 22:00
 • Thời gian của nhà xe Giáp Diệp đi Cà Mau từ Sài Gòn khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Giáp Diệp ở Sài Gòn

 • Bến Xe Miền Tây

c. Các điểm trả khách của nhà xe Giáp Diệp ở Cà Mau

 • VP Cà Mau

d. Giá vé giá xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Cà Mau(Limousine giường phòng) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Cà Mau từ Sài Gòn của Giáp Diệp: 310,000đ
 • Xe limousine đi Cà Mau từ Sài Gòn của Giáp Diệp: 310,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Cà Mau(Limousine giường phòng)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Giáp Diệp Sài Gòn: 426 Lý Thường Kiệt, phường 6
 • Số điện thoại xe Giáp Diệp Sài Gòn : 0939566166
 • 0939600011

🚌 2. Xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Năm Căn (Limousine giường phòng)

a. Giờ khởi hành của xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Năm Căn (Limousine giường phòng)

 • Giờ xuất phát của xe Giáp Diệp ở Sài Gòn: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Giáp Diệp đi Năm Căn từ Sài Gòn khoảng: 7.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Giáp Diệp ở Sài Gòn

 • Bến Xe Miền Tây

c. Các điểm trả khách của nhà xe Giáp Diệp ở Năm Căn

 • Bến xe Năm Căn

d. Giá vé giá xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Năm Căn (Limousine giường phòng) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Năm Căn từ Sài Gòn của Giáp Diệp: 340,000đ
 • Xe limousine đi Năm Căn từ Sài Gòn của Giáp Diệp: 340,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Tây – Năm Căn (Limousine giường phòng)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Giáp Diệp Sài Gòn: 426 Lý Thường Kiệt, phường 6
 • Số điện thoại xe Giáp Diệp Sài Gòn : 0939566166
 • 0939600011

🚌 3. Xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Đông – Năm Căn

a. Giờ khởi hành của xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Đông – Năm Căn

 • Giờ xuất phát của xe Giáp Diệp ở Sài Gòn: 16:00
 • Thời gian của nhà xe Giáp Diệp đi Năm Căn từ Sài Gòn khoảng: 11.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Giáp Diệp ở Sài Gòn

 • Bến xe Miền Đông Mới

c. Các điểm trả khách của nhà xe Giáp Diệp ở Năm Căn

 • Bến xe Năm Căn

d. Giá vé giá xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Đông – Năm Căn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Năm Căn từ Sài Gòn của Giáp Diệp: 240,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Giáp Diệp tuyến Bến Xe Miền Đông – Năm Căn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Giáp Diệp Sài Gòn: 426 Lý Thường Kiệt, phường 6
 • Số điện thoại xe Giáp Diệp Sài Gòn : 0939566166
 • 0939600011

🚌 4. Xe Giáp Diệp tuyến Cà Mau – Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)

a. Giờ khởi hành của xe Giáp Diệp tuyến Cà Mau – Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)

 • Giờ xuất phát của xe Giáp Diệp ở Cà Mau: 22:00
 • Thời gian của nhà xe Giáp Diệp đi Hồ Chí Minh từ Cà Mau khoảng: 6.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Giáp Diệp ở Cà Mau

 • VP Cà Mau

c. Các điểm trả khách của nhà xe Giáp Diệp ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe Miền Tây

d. Giá vé giá xe Giáp Diệp tuyến Cà Mau – Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Cà Mau của Giáp Diệp: 310,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Cà Mau của Giáp Diệp: 310,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Giáp Diệp tuyến Cà Mau – Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Giáp Diệp Cà Mau: 426 Lý Thường Kiệt, phường 6
 • Số điện thoại xe Giáp Diệp Cà Mau : 0939566166
 • 0939600011

🚌 5. Xe Giáp Diệp tuyến Năm Căn – Bến Xe Miền Đông

a. Giờ khởi hành của xe Giáp Diệp tuyến Năm Căn – Bến Xe Miền Đông

 • Giờ xuất phát của xe Giáp Diệp ở Năm Căn: 17:30
 • Thời gian của nhà xe Giáp Diệp đi Hồ Chí Minh từ Năm Căn khoảng: 9.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Giáp Diệp ở Năm Căn

 • Bến xe Năm Căn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Giáp Diệp ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông Mới

d. Giá vé giá xe Giáp Diệp tuyến Năm Căn – Bến Xe Miền Đông của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Năm Căn của Giáp Diệp: 240,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Giáp Diệp tuyến Năm Căn – Bến Xe Miền Đông

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Giáp Diệp Năm Căn: 426 Lý Thường Kiệt, phường 6
 • Số điện thoại xe Giáp Diệp Năm Căn : 0939566166
 • 0939600011