Đến

Xe Green Limousine

Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
(35)

Hình ảnh Xe Green Limousine

Chọn nhanh tuyến đường Xe Green Limousine

Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Hà Nội
Chọn chuyến
Việt Yên - Bắc Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Yên Dũng - Bắc Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Bắc Giang - Bắc Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Tân Yên - Bắc Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Yên Thế - Bắc Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Yên Thế - Bắc Giang
Chọn chuyến
Hà Nội đi Tân Yên - Bắc Giang
Chọn chuyến
Hà Nội đi Bắc Giang - Bắc Giang
Chọn chuyến
Hà Nội đi Yên Dũng - Bắc Giang
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Green Limousine này đang hoạt động

🚌 1. Xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (1)

a. Giờ khởi hành của xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (1)

 • Giờ xuất phát của xe Green Limousine ở Hà Nội: 08:00
 • Thời gian của nhà xe Green Limousine đi Tam Đảo từ Hà Nội khoảng: 1.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Green Limousine ở Hà Nội

 • Cổng khu đô thị Royal City

c. Các điểm trả khách của nhà xe Green Limousine ở Tam Đảo

 • Sofia Tam Đảo

d. Giá vé giá xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (1) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Tam Đảo từ Hà Nội của Green Limousine: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (1)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Green Limousine Hà Nội: Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
 • Số điện thoại xe Green Limousine Hà Nội : 0963291291
 • 0971880123

🚌 2. Xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (2)

a. Giờ khởi hành của xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (2)

 • Giờ xuất phát của xe Green Limousine ở Hà Nội: 08:00
 • Thời gian của nhà xe Green Limousine đi Tam Đảo từ Hà Nội khoảng: 1.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Green Limousine ở Hà Nội

 • Đại học Bách khoa Hà Nội

c. Các điểm trả khách của nhà xe Green Limousine ở Tam Đảo

 • Sofia Tam Đảo

d. Giá vé giá xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (2) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Tam Đảo từ Hà Nội của Green Limousine: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (2)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Green Limousine Hà Nội: Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
 • Số điện thoại xe Green Limousine Hà Nội : 0963291291
 • 0971880123

🚌 3. Xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (3)

a. Giờ khởi hành của xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (3)

 • Giờ xuất phát của xe Green Limousine ở Hà Nội: 09:00
 • Thời gian của nhà xe Green Limousine đi Tam Đảo từ Hà Nội khoảng: 1.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Green Limousine ở Hà Nội

 • Cổng khu đô thị Royal City

c. Các điểm trả khách của nhà xe Green Limousine ở Tam Đảo

 • Sofia Tam Đảo

d. Giá vé giá xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (3) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Tam Đảo từ Hà Nội của Green Limousine: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Green Limousine tuyến Hà Nội – Tam Đảo (3)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Green Limousine Hà Nội: Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
 • Số điện thoại xe Green Limousine Hà Nội : 0963291291
 • 0971880123

🚌 4. Xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (1)

a. Giờ khởi hành của xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (1)

 • Giờ xuất phát của xe Green Limousine ở Tam Đảo: 13:00
 • Thời gian của nhà xe Green Limousine đi Hà Nội từ Tam Đảo khoảng: 1.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Green Limousine ở Tam Đảo

 • Sofia Tam Đảo

c. Các điểm trả khách của nhà xe Green Limousine ở Hà Nội

 • Cổng khu đô thị Royal City

d. Giá vé giá xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (1) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Tam Đảo của Green Limousine: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (1)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Green Limousine Tam Đảo: Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
 • Số điện thoại xe Green Limousine Tam Đảo : 0963291291
 • 0971880123

🚌 5. Xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (2)

a. Giờ khởi hành của xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (2)

 • Giờ xuất phát của xe Green Limousine ở Tam Đảo: 13:00
 • Thời gian của nhà xe Green Limousine đi Hà Nội từ Tam Đảo khoảng: 1.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Green Limousine ở Tam Đảo

 • Sofia Tam Đảo

c. Các điểm trả khách của nhà xe Green Limousine ở Hà Nội

 • Đại học Bách khoa Hà Nội

d. Giá vé giá xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (2) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Tam Đảo của Green Limousine: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (2)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Green Limousine Tam Đảo: Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
 • Số điện thoại xe Green Limousine Tam Đảo : 0963291291
 • 0971880123

🚌 6. Xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (3)

a. Giờ khởi hành của xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (3)

 • Giờ xuất phát của xe Green Limousine ở Tam Đảo: 14:00
 • Thời gian của nhà xe Green Limousine đi Hà Nội từ Tam Đảo khoảng: 1.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Green Limousine ở Tam Đảo

 • Sofia Tam Đảo

c. Các điểm trả khách của nhà xe Green Limousine ở Hà Nội

 • Cổng khu đô thị Royal City

d. Giá vé giá xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (3) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Tam Đảo của Green Limousine: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Green Limousine tuyến Tam Đảo – Hà Nội (3)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Green Limousine Tam Đảo: Số 25 T1 Hoàng Đạo Thúy
 • Số điện thoại xe Green Limousine Tam Đảo : 0963291291
 • 0971880123