Đến

Xe Hà Lan

Tổ 5 - Đường Dương Tự Minh - Phường Tân Long - Thái Nguyên
(472)

Hình ảnh Xe Hà Lan

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hà Lan

Hà Nội đi Hà Nội
Chọn chuyến
Phổ Yên - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Phổ Yên - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Sông Công - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Thái Nguyên - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Đồng Hỷ - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Võ Nhai - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Võ Nhai - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Đại Từ - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Phú Lương - Thái Nguyên đi Hà Nội
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hà Lan này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hà Lan tuyến 87 Đại Cồ Việt – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến 87 Đại Cồ Việt – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Hà Nội: 05:15, 05:31, 06:00, 06:01, 06:15, 06:16, 06:30, 06:31, 07:00, 07:01
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Hà Nội khoảng: 2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • Số 87 Đại Cồ Việt

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến 87 Đại Cồ Việt – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến 87 Đại Cồ Việt – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Hà Nội: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Hà Nội : 02083737373

🚌 2. Xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 180 Trung Kính

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 180 Trung Kính

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Thái Nguyên: 05:00, 05:01, 05:30, 05:31, 06:00, 06:01, 06:30, 06:31, 07:00, 07:01
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Hà Nội từ Thái Nguyên khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • VP 180 Trung Kính

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 180 Trung Kính của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 180 Trung Kính

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Thái Nguyên: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Thái Nguyên : 02083737373

🚌 3. Xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 265 Nguyễn Trãi

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 265 Nguyễn Trãi

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Thái Nguyên: 05:00, 05:01, 05:30, 05:31, 06:00, 06:01, 06:30, 06:31, 07:00, 07:01
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Hà Nội từ Thái Nguyên khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • VP 265 Nguyễn Trãi

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 265 Nguyễn Trãi của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 265 Nguyễn Trãi

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Thái Nguyên: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Thái Nguyên : 02083737373

🚌 4. Xe Hà Lan tuyến 265 Nguyễn Trãi – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến 265 Nguyễn Trãi – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Hà Nội: 05:15, 05:31, 06:00, 06:01, 06:16, 06:30, 06:31, 07:00, 07:01, 07:30
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Hà Nội khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • VP 265 Nguyễn Trãi

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến 265 Nguyễn Trãi – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến 265 Nguyễn Trãi – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Hà Nội: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Hà Nội : 02083737373

🚌 5. Xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 87 Đại Cồ Việt

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 87 Đại Cồ Việt

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Thái Nguyên: 05:00, 05:01, 05:30, 05:31, 06:00, 06:01, 06:30, 06:31, 07:00, 07:01
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Hà Nội từ Thái Nguyên khoảng: 2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • Số 87 Đại Cồ Việt

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 87 Đại Cồ Việt của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – 87 Đại Cồ Việt

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Thái Nguyên: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Thái Nguyên : 02083737373

🚌 6. Xe Hà Lan tuyến 180 Trung Kính – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến 180 Trung Kính – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Hà Nội: 05:31, 06:00, 06:01, 06:16, 06:30, 06:31, 07:00, 07:01, 07:30, 07:31
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Hà Nội khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • VP 180 Trung Kính

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến 180 Trung Kính – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến 180 Trung Kính – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Hà Nội: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Hà Nội : 02083737373

🚌 7. Xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên (BUS)

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên (BUS)

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Bắc Kạn: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn khoảng: 1.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Bắc Kạn

 • Văn phòng Bắc Kạn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên (BUS) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn của Hà Lan: 100,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên (BUS)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Bắc Kạn: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Bắc Kạn : 02083737373

🚌 8. Xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn (BUS)

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn (BUS)

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Thái Nguyên: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Bắc Kạn từ Thái Nguyên khoảng: 1.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Bắc Kạn

 • Văn phòng Bắc Kạn

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn (BUS) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Bắc Kạn từ Thái Nguyên của Hà Lan: 100,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn (BUS)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Thái Nguyên: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Thái Nguyên : 02083737373

🚌 9. Xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Yên Nghĩa

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Yên Nghĩa

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Thái Nguyên: 04:30, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Hà Nội từ Thái Nguyên khoảng: 2.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • VP Yên Nghĩa

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Yên Nghĩa của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 150,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Thái Nguyên của Hà Lan: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Yên Nghĩa

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Thái Nguyên: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Thái Nguyên : 02083737373

🚌 10. Xe Hà Lan tuyến Yên Nghĩa – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Yên Nghĩa – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Hà Nội: 05:15, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Hà Nội khoảng: 2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Hà Nội

 • VP Yên Nghĩa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Yên Nghĩa – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 150,000đ
 • Xe limousine đi Thái Nguyên từ Hà Nội của Hà Lan: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Yên Nghĩa – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Hà Nội: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Hà Nội : 02083737373

🚌 11. Xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Bắc Kạn: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Bắc Kạn

 • Văn phòng Bắc Kạn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Thái Nguyên từ Bắc Kạn của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Bắc Kạn – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Bắc Kạn: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Bắc Kạn : 02083737373

🚌 12. Xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn

a. Giờ khởi hành của xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn

 • Giờ xuất phát của xe Hà Lan ở Thái Nguyên: 05:30, 07:00, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
 • Thời gian của nhà xe Hà Lan đi Bắc Kạn từ Thái Nguyên khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hà Lan ở Thái Nguyên

 • Khách sạn Sông Cầu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hà Lan ở Bắc Kạn

 • Văn phòng Bắc Kạn

d. Giá vé giá xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Bắc Kạn từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ
 • Xe limousine đi Bắc Kạn từ Thái Nguyên của Hà Lan: 140,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hà Lan tuyến Thái Nguyên – Bắc Kạn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hà Lan Thái Nguyên: Tổ 5 – Đường Dương Tự Minh – Phường Tân Long – Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Hà Lan Thái Nguyên : 02083737373