Đến

Xe Hải Âu

273 Trần Nguyễn Hãn
(5700)

Hình ảnh Xe Hải Âu

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hải Âu

Dương Kinh - Hải Phòng đi Hà Nội
Chọn chuyến
Dương Kinh - Hải Phòng đi Hà Nội
Chọn chuyến
Lê Chân - Hải Phòng đi Hà Nội
Chọn chuyến
Lê Chân - Hải Phòng đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lê Chân - Hải Phòng
Chọn chuyến
Hà Nội đi Dương Kinh - Hải Phòng
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lê Chân - Hải Phòng
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lê Chân - Hải Phòng
Chọn chuyến
Hà Nội đi Dương Kinh - Hải Phòng
Chọn chuyến
Hà Nội đi Dương Kinh - Hải Phòng
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hải Âu này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Gia Lâm) – Hải Phòng (Vĩnh Niệm)

a. Giờ khởi hành của xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Gia Lâm) – Hải Phòng (Vĩnh Niệm)

 • Giờ xuất phát của xe Hải Âu ở Hà Nội: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
 • Thời gian của nhà xe Hải Âu đi Hải Phòng từ Hà Nội khoảng: 1.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Âu ở Hà Nội

 • Bến xe Gia Lâm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Âu ở Hải Phòng

 • Bến xe Vĩnh Niệm

d. Giá vé giá xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Gia Lâm) – Hải Phòng (Vĩnh Niệm) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hải Phòng từ Hà Nội của Hải Âu: 130,000đ
 • Xe limousine đi Hải Phòng từ Hà Nội của Hải Âu: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Gia Lâm) – Hải Phòng (Vĩnh Niệm)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Âu Hà Nội:
 • Số điện thoại xe Hải Âu Hà Nội :

🚌 2. Xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Vĩnh Niệm) – Hà Nội (Gia Lâm)

a. Giờ khởi hành của xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Vĩnh Niệm) – Hà Nội (Gia Lâm)

 • Giờ xuất phát của xe Hải Âu ở Hải Phòng: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
 • Thời gian của nhà xe Hải Âu đi Hà Nội từ Hải Phòng khoảng: 1.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Âu ở Hải Phòng

 • Bến xe Vĩnh Niệm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Âu ở Hà Nội

 • Bến xe Gia Lâm

d. Giá vé giá xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Vĩnh Niệm) – Hà Nội (Gia Lâm) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Hải Phòng của Hải Âu: 130,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hải Phòng của Hải Âu: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Vĩnh Niệm) – Hà Nội (Gia Lâm)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Âu Hải Phòng:
 • Số điện thoại xe Hải Âu Hải Phòng :

🚌 3. Xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Nước Ngầm) – Hải Phòng (Thượng Lý)

a. Giờ khởi hành của xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Nước Ngầm) – Hải Phòng (Thượng Lý)

 • Giờ xuất phát của xe Hải Âu ở Hà Nội: 05:50, 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 11:10, 12:30, 13:50, 14:50, 15:50
 • Thời gian của nhà xe Hải Âu đi Hải Phòng từ Hà Nội khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Âu ở Hà Nội

 • Bến xe Nước Ngầm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Âu ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

d. Giá vé giá xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Nước Ngầm) – Hải Phòng (Thượng Lý) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hải Phòng từ Hà Nội của Hải Âu: 130,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Âu tuyến Hà Nội (Nước Ngầm) – Hải Phòng (Thượng Lý)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Âu Hà Nội:
 • Số điện thoại xe Hải Âu Hà Nội :

🚌 4. Xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Thượng Lý) – Hà Nội (Nước Ngầm)

a. Giờ khởi hành của xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Thượng Lý) – Hà Nội (Nước Ngầm)

 • Giờ xuất phát của xe Hải Âu ở Hải Phòng: 05:20, 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:40, 12:00, 13:20, 14:20, 15:20
 • Thời gian của nhà xe Hải Âu đi Hà Nội từ Hải Phòng khoảng: 1.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Âu ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Âu ở Hà Nội

 • Bến xe Nước Ngầm

d. Giá vé giá xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Thượng Lý) – Hà Nội (Nước Ngầm) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Hải Phòng của Hải Âu: 130,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Âu tuyến Hải Phòng (Thượng Lý) – Hà Nội (Nước Ngầm)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Âu Hải Phòng:
 • Số điện thoại xe Hải Âu Hải Phòng :

🚌 5. Xe Hải Âu tuyến Hà Nội – Thái Bình

a. Giờ khởi hành của xe Hải Âu tuyến Hà Nội – Thái Bình

 • Giờ xuất phát của xe Hải Âu ở Hà Nội: 06:50, 07:50, 08:50, 09:50, 11:10, 12:30, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50
 • Thời gian của nhà xe Hải Âu đi Thái Bình từ Hà Nội khoảng: 2.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Âu ở Hà Nội

 • Bến xe Gia Lâm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Âu ở Thái Bình

 • Bến xe Thái Bình

d. Giá vé giá xe Hải Âu tuyến Hà Nội – Thái Bình của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Bình từ Hà Nội của Hải Âu: 120,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Âu tuyến Hà Nội – Thái Bình

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Âu Hà Nội:
 • Số điện thoại xe Hải Âu Hà Nội :

🚌 6. Xe Hải Âu tuyến Thái Bình – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Hải Âu tuyến Thái Bình – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Hải Âu ở Thái Bình: 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 10:00, 11:20, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40
 • Thời gian của nhà xe Hải Âu đi Hà Nội từ Thái Bình khoảng: 2.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Âu ở Thái Bình

 • Bến xe Thái Bình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Âu ở Hà Nội

 • Bến xe Gia Lâm

d. Giá vé giá xe Hải Âu tuyến Thái Bình – Hà Nội của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Thái Bình của Hải Âu: 120,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Âu tuyến Thái Bình – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Âu Thái Bình:
 • Số điện thoại xe Hải Âu Thái Bình :