Đến

Xe Hải Duyên

97B Nguyễn Duy Dương, P.9
(640)

Hình ảnh Xe Hải Duyên

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hải Duyên

Hồ Chí Minh đi Cái Bè - Tiền Giang
Chọn chuyến
Cái Bè - Tiền Giang đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hải Duyên này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hải Duyên tuyến Cái Bè – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Hải Duyên tuyến Cái Bè – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Hải Duyên ở Tiền Giang: 17:30
 • Thời gian của nhà xe Hải Duyên đi Hồ Chí Minh từ Tiền Giang khoảng: 2.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Duyên ở Tiền Giang

 • VP Cái Bè

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Duyên ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Hải Duyên tuyến Cái Bè – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Tiền Giang của Hải Duyên: 110,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Duyên tuyến Cái Bè – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Duyên Tiền Giang: 97B Nguyễn Duy Dương, P.9
 • Số điện thoại xe Hải Duyên Tiền Giang : 0939993285

🚌 2. Xe Hải Duyên tuyến Sài Gòn – Cái Bè

a. Giờ khởi hành của xe Hải Duyên tuyến Sài Gòn – Cái Bè

 • Giờ xuất phát của xe Hải Duyên ở Sài Gòn: 16:30
 • Thời gian của nhà xe Hải Duyên đi Tiền Giang từ Sài Gòn khoảng: 2.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Duyên ở Sài Gòn

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Duyên ở Tiền Giang

 • VP Cái Bè

d. Giá vé giá xe Hải Duyên tuyến Sài Gòn – Cái Bè của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Tiền Giang từ Sài Gòn của Hải Duyên: 110,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Duyên tuyến Sài Gòn – Cái Bè

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Duyên Sài Gòn: 97B Nguyễn Duy Dương, P.9
 • Số điện thoại xe Hải Duyên Sài Gòn : 0939993285