Đến

Xe Hải Nguyên

Số 78 Ngõ 35 Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng
(12)

Hình ảnh Xe Hải Nguyên

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hải Nguyên

Hải Dương - Hải Dương đi Thái Nguyên - Thái Nguyên
Chọn chuyến
Kim Thành - Hải Dương đi Thái Nguyên - Thái Nguyên
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Thái Nguyên - Thái Nguyên
Chọn chuyến
Hải Dương - Hải Dương đi Hà Nội
Chọn chuyến
Kim Thành - Hải Dương đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hải Dương - Hải Dương đi Hà Nội
Chọn chuyến
Kim Thành - Hải Dương đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lê Chân - Hải Phòng
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hải Nguyên này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Thượng Lý

a. Giờ khởi hành của xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Thượng Lý

 • Giờ xuất phát của xe Hải Nguyên ở Thái Nguyên: 09:00
 • Thời gian của nhà xe Hải Nguyên đi Hải Phòng từ Thái Nguyên khoảng: 4.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Nguyên ở Thái Nguyên

 • Bến xe Trung tâm Thái Nguyên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Nguyên ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

d. Giá vé giá xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Thượng Lý của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hải Phòng từ Thái Nguyên của Hải Nguyên: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Thượng Lý

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Nguyên Thái Nguyên: Số 78 Ngõ 35 Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Hải Nguyên Thái Nguyên : 0982286559

🚌 2. Xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Vĩnh Niệm

a. Giờ khởi hành của xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Vĩnh Niệm

 • Giờ xuất phát của xe Hải Nguyên ở Thái Nguyên: 17:45
 • Thời gian của nhà xe Hải Nguyên đi Hải Phòng từ Thái Nguyên khoảng: 4.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Nguyên ở Thái Nguyên

 • Bến xe Trung tâm Thái Nguyên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Nguyên ở Hải Phòng

 • Bến xe Vĩnh Niệm

d. Giá vé giá xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Vĩnh Niệm của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hải Phòng từ Thái Nguyên của Hải Nguyên: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Nguyên tuyến Thái Nguyên – Vĩnh Niệm

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Nguyên Thái Nguyên: Số 78 Ngõ 35 Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Hải Nguyên Thái Nguyên : 0982286559

🚌 3. Xe Hải Nguyên tuyến Thượng Lý – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hải Nguyên tuyến Thượng Lý – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hải Nguyên ở Hải Phòng: 16:00
 • Thời gian của nhà xe Hải Nguyên đi Thái Nguyên từ Hải Phòng khoảng: 4.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Nguyên ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Nguyên ở Thái Nguyên

 • Bến xe Trung tâm Thái Nguyên

d. Giá vé giá xe Hải Nguyên tuyến Thượng Lý – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Hải Phòng của Hải Nguyên: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Nguyên tuyến Thượng Lý – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Nguyên Hải Phòng: Số 78 Ngõ 35 Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Hải Nguyên Hải Phòng : 0982286559

🚌 4. Xe Hải Nguyên tuyến Vĩnh Niệm – Thái Nguyên

a. Giờ khởi hành của xe Hải Nguyên tuyến Vĩnh Niệm – Thái Nguyên

 • Giờ xuất phát của xe Hải Nguyên ở Hải Phòng: 10:00
 • Thời gian của nhà xe Hải Nguyên đi Thái Nguyên từ Hải Phòng khoảng: 4.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hải Nguyên ở Hải Phòng

 • Bến xe Vĩnh Niệm

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hải Nguyên ở Thái Nguyên

 • Bến xe Trung tâm Thái Nguyên

d. Giá vé giá xe Hải Nguyên tuyến Vĩnh Niệm – Thái Nguyên của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Thái Nguyên từ Hải Phòng của Hải Nguyên: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hải Nguyên tuyến Vĩnh Niệm – Thái Nguyên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hải Nguyên Hải Phòng: Số 78 Ngõ 35 Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Hải Nguyên Hải Phòng : 0982286559