Đến

Xe Hiệp Thành

026 Tản Đà, phường 11, Quận 5
(80)

Hình ảnh Xe Hiệp Thành

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hiệp Thành

Tam Nông - Đồng Tháp đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Phú Tân - An Giang đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tân Châu - An Giang đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Châu - An Giang
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phú Tân - An Giang
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tam Nông - Đồng Tháp
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hiệp Thành này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hiệp Thành tuyến Tân Châu – Hồ Chí Minh (Giường)

a. Giờ khởi hành của xe Hiệp Thành tuyến Tân Châu – Hồ Chí Minh (Giường)

 • Giờ xuất phát của xe Hiệp Thành ở An Giang: 07:00, 09:00, 11:00, 11:01, 14:00, 20:00, 22:00, 23:00, 23:01, 23:58
 • Thời gian của nhà xe Hiệp Thành đi Hồ Chí Minh từ An Giang khoảng: 5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hiệp Thành ở An Giang

 • Bến xe Tân Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hiệp Thành ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

d. Giá vé giá xe Hiệp Thành tuyến Tân Châu – Hồ Chí Minh (Giường) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Hiệp Thành: 220,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ An Giang của Hiệp Thành: 220,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hiệp Thành tuyến Tân Châu – Hồ Chí Minh (Giường)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hiệp Thành An Giang: 026 Tản Đà, phường 11, Quận 5
 • Số điện thoại xe Hiệp Thành An Giang : 1900633622

🚌 2. Xe Hiệp Thành tuyến Hồ Chí Minh – Tân Châu (Giường)

a. Giờ khởi hành của xe Hiệp Thành tuyến Hồ Chí Minh – Tân Châu (Giường)

 • Giờ xuất phát của xe Hiệp Thành ở Sài Gòn: 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
 • Thời gian của nhà xe Hiệp Thành đi An Giang – Chợ Mới từ Sài Gòn khoảng: 5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hiệp Thành ở Sài Gòn

 • Bến xe Miền Tây

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hiệp Thành ở An Giang – Chợ Mới

 • Bến xe Tân Châu

d. Giá vé giá xe Hiệp Thành tuyến Hồ Chí Minh – Tân Châu (Giường) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi An Giang – Chợ Mới từ Sài Gòn của Hiệp Thành: 220,000đ
 • Xe limousine đi An Giang – Chợ Mới từ Sài Gòn của Hiệp Thành: 220,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hiệp Thành tuyến Hồ Chí Minh – Tân Châu (Giường)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hiệp Thành Sài Gòn: 026 Tản Đà, phường 11, Quận 5
 • Số điện thoại xe Hiệp Thành Sài Gòn : 1900633622