Đến

Xe Hoàng Gia

09 Đặng Thái Thân, P. 11, Quận 5 .....06 Hưng Long, P6, Quận 10
(57)

Hình ảnh Xe Hoàng Gia

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hoàng Gia

Các tuyến đường mà nhà xe Hoàng Gia này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hoàng Gia tuyến Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Gia tuyến Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Gia ở Hồ Chí Minh: 05:00, 08:00, 11:00, 13:00
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Gia đi Phnôm Pênh từ Hồ Chí Minh khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Gia ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Gia ở Phnôm Pênh

 • VP Phnôm Pênh

d. Giá vé giá xe Hoàng Gia tuyến Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Phnôm Pênh từ Hồ Chí Minh của Hoàng Gia: 500,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Gia tuyến Hồ Chí Minh – Phnôm Pênh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Gia Hồ Chí Minh: 09 Đặng Thái Thân, P. 11, Quận 5 …..06 Hưng Long, P6, Quận 10
 • Số điện thoại xe Hoàng Gia Hồ Chí Minh : 0902456294
 • 0903905557

  0902999146

  09439055579

🚌 2. Xe Hoàng Gia tuyến Phnôm Pênh – Hồ Chí Minh

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Gia tuyến Phnôm Pênh – Hồ Chí Minh

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Gia ở Phnôm Pênh: 05:00, 08:00, 11:00, 13:00
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Gia đi Hồ Chí Minh từ Phnôm Pênh khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Gia ở Phnôm Pênh

 • VP Phnôm Pênh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Gia ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Hoàng Gia tuyến Phnôm Pênh – Hồ Chí Minh của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Phnôm Pênh của Hoàng Gia: 500,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Gia tuyến Phnôm Pênh – Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Gia Phnôm Pênh: 09 Đặng Thái Thân, P. 11, Quận 5 …..06 Hưng Long, P6, Quận 10
 • Số điện thoại xe Hoàng Gia Phnôm Pênh : 0902456294
 • 0903905557

  0902999146

  09439055579