Đến

Xe Hoàng Thủy

Số 247.5F Phạm Thị Giây,
(1630)

Hình ảnh Xe Hoàng Thủy

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hoàng Thủy

Đồng Xoài - Bình Phước đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bù Đăng - Bình Phước đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hoàng Thủy này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hoàng Thủy tuyến An Sương – Đức Long

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Thủy tuyến An Sương – Đức Long

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh: 18:20
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Thủy đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh khoảng: 12.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh

 • An Sương

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

d. Giá vé giá xe Hoàng Thủy tuyến An Sương – Đức Long của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh của Hoàng Thủy: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Thủy tuyến An Sương – Đức Long

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Thủy Hồ Chí Minh: Số 247.5F Phạm Thị Giây,
 • Số điện thoại xe Hoàng Thủy Hồ Chí Minh : 0962772775
 • 0962773775

🚌 2. Xe Hoàng Thủy tuyến Gia Lai – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Thủy tuyến Gia Lai – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Thủy ở Gia Lai: 18:30
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Thủy đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai khoảng: 12.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông – Quầy vé 14

d. Giá vé giá xe Hoàng Thủy tuyến Gia Lai – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai của Hoàng Thủy: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai của Hoàng Thủy: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Thủy tuyến Gia Lai – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Thủy Gia Lai: Số 247.5F Phạm Thị Giây,
 • Số điện thoại xe Hoàng Thủy Gia Lai : 0962772775
 • 0962773775

🚌 3. Xe Hoàng Thủy tuyến Miền Đông – Đức Long

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Thủy tuyến Miền Đông – Đức Long

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh: 18:30
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Thủy đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh khoảng: 11.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông – Quầy vé 14

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

d. Giá vé giá xe Hoàng Thủy tuyến Miền Đông – Đức Long của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh của Hoàng Thủy: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Thủy tuyến Miền Đông – Đức Long

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Thủy Hồ Chí Minh: Số 247.5F Phạm Thị Giây,
 • Số điện thoại xe Hoàng Thủy Hồ Chí Minh : 0962772775
 • 0962773775

🚌 4. Xe Hoàng Thủy tuyến Sài Gòn – Gia Lai

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Thủy tuyến Sài Gòn – Gia Lai

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh: 18:30
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Thủy đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh khoảng: 11.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông – Quầy vé 14

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

d. Giá vé giá xe Hoàng Thủy tuyến Sài Gòn – Gia Lai của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh của Hoàng Thủy: 350,000đ
 • Xe limousine đi Gia Lai từ Hồ Chí Minh của Hoàng Thủy: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Thủy tuyến Sài Gòn – Gia Lai

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Thủy Hồ Chí Minh: Số 247.5F Phạm Thị Giây,
 • Số điện thoại xe Hoàng Thủy Hồ Chí Minh : 0962772775
 • 0962773775

🚌 5. Xe Hoàng Thủy tuyến Đức Long – An Sương

a. Giờ khởi hành của xe Hoàng Thủy tuyến Đức Long – An Sương

 • Giờ xuất phát của xe Hoàng Thủy ở Gia Lai: 18:30
 • Thời gian của nhà xe Hoàng Thủy đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai khoảng: 11.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoàng Thủy ở Hồ Chí Minh

 • An Sương

d. Giá vé giá xe Hoàng Thủy tuyến Đức Long – An Sương của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai của Hoàng Thủy: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoàng Thủy tuyến Đức Long – An Sương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoàng Thủy Gia Lai: Số 247.5F Phạm Thị Giây,
 • Số điện thoại xe Hoàng Thủy Gia Lai : 0962772775
 • 0962773775