Đến

Xe Kết Đoàn

61 Hùng Vương, Sở Dầu - Bến xe Thượng Lý
(1103)

Hình ảnh Xe Kết Đoàn

Chọn nhanh tuyến đường Xe Kết Đoàn

Hồng Bàng - Hải Phòng đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Lê Chân - Hải Phòng đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Lê Chân - Hải Phòng đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Lê Chân - Hải Phòng đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Bảo Hà - Lào Cai
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Kết Đoàn này đang hoạt động

🚌 1. Xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Mỹ Đình (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Mỹ Đình (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Kết Đoàn ở Hải Phòng: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
 • Thời gian của nhà xe Kết Đoàn đi Hà Nội từ Hải Phòng khoảng: 1.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hà Nội

 • Văn phòng Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Mỹ Đình (VIP) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Hải Phòng của Kết Đoàn: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Mỹ Đình (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kết Đoàn Hải Phòng: 61 Hùng Vương, Sở Dầu – Bến xe Thượng Lý
 • Số điện thoại xe Kết Đoàn Hải Phòng : 19003239
 • 0967221221

🚌 2. Xe Kết Đoàn tuyến Mỹ Đình – Hải Phòng (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Kết Đoàn tuyến Mỹ Đình – Hải Phòng (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Kết Đoàn ở Hà Nội: 04:50, 05:20, 05:40, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20
 • Thời gian của nhà xe Kết Đoàn đi Hải Phòng từ Hà Nội khoảng: 1.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hà Nội

 • Văn phòng Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

d. Giá vé giá xe Kết Đoàn tuyến Mỹ Đình – Hải Phòng (VIP) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hải Phòng từ Hà Nội của Kết Đoàn: 130,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kết Đoàn tuyến Mỹ Đình – Hải Phòng (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kết Đoàn Hà Nội: 61 Hùng Vương, Sở Dầu – Bến xe Thượng Lý
 • Số điện thoại xe Kết Đoàn Hà Nội : 19003239
 • 0967221221

🚌 3. Xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Giáp Bát (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Giáp Bát (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Kết Đoàn ở Hải Phòng: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
 • Thời gian của nhà xe Kết Đoàn đi Hà Nội từ Hải Phòng khoảng: 1.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hà Nội

 • Văn phòng Giáp Bát

d. Giá vé giá xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Giáp Bát (VIP) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Hải Phòng của Kết Đoàn: 130,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Giáp Bát (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kết Đoàn Hải Phòng: 61 Hùng Vương, Sở Dầu – Bến xe Thượng Lý
 • Số điện thoại xe Kết Đoàn Hải Phòng : 19003239
 • 0967221221

🚌 4. Xe Kết Đoàn tuyến Giáp Bát – Hải Phòng (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Kết Đoàn tuyến Giáp Bát – Hải Phòng (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Kết Đoàn ở Hà Nội: 05:15, 06:15, 07:30, 08:15, 09:30, 10:15, 11:30, 12:15, 13:30, 14:15
 • Thời gian của nhà xe Kết Đoàn đi Hải Phòng từ Hà Nội khoảng: 1.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hà Nội

 • Văn phòng Giáp Bát

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

d. Giá vé giá xe Kết Đoàn tuyến Giáp Bát – Hải Phòng (VIP) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hải Phòng từ Hà Nội của Kết Đoàn: 130,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kết Đoàn tuyến Giáp Bát – Hải Phòng (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kết Đoàn Hà Nội: 61 Hùng Vương, Sở Dầu – Bến xe Thượng Lý
 • Số điện thoại xe Kết Đoàn Hà Nội : 19003239
 • 0967221221

🚌 5. Xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Sapa (Cabin)

a. Giờ khởi hành của xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Sapa (Cabin)

 • Giờ xuất phát của xe Kết Đoàn ở Hải Phòng: 07:00, 09:30, 21:00, 21:01
 • Thời gian của nhà xe Kết Đoàn đi Sa Pa – Lào Cai từ Hải Phòng khoảng: 8.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kết Đoàn ở Sa Pa – Lào Cai

 • Bến xe Sapa mới

d. Giá vé giá xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Sapa (Cabin) của nhà xe

 • Xe giường nằm đôi đi Sa Pa – Lào Cai từ Hải Phòng của Kết Đoàn: 900,000đ
 • Xe limousine đi Sa Pa – Lào Cai từ Hải Phòng của Kết Đoàn: 900,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kết Đoàn tuyến Hải Phòng – Sapa (Cabin)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kết Đoàn Hải Phòng: 61 Hùng Vương, Sở Dầu – Bến xe Thượng Lý
 • Số điện thoại xe Kết Đoàn Hải Phòng : 19003239
 • 0967221221

🚌 6. Xe Kết Đoàn tuyến Sapa – Hải Phòng (Cabin)

a. Giờ khởi hành của xe Kết Đoàn tuyến Sapa – Hải Phòng (Cabin)

 • Giờ xuất phát của xe Kết Đoàn ở Sa Pa – Lào Cai: 08:00, 11:30, 11:35, 18:30
 • Thời gian của nhà xe Kết Đoàn đi Hải Phòng từ Sa Pa – Lào Cai khoảng: 8.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kết Đoàn ở Sa Pa – Lào Cai

 • Bến xe Sapa mới

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kết Đoàn ở Hải Phòng

 • Bến xe Thượng Lý

d. Giá vé giá xe Kết Đoàn tuyến Sapa – Hải Phòng (Cabin) của nhà xe

 • Xe giường nằm đôi đi Hải Phòng từ Sa Pa – Lào Cai của Kết Đoàn: 900,000đ
 • Xe limousine đi Hải Phòng từ Sa Pa – Lào Cai của Kết Đoàn: 900,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kết Đoàn tuyến Sapa – Hải Phòng (Cabin)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kết Đoàn Sa Pa – Lào Cai: 61 Hùng Vương, Sở Dầu – Bến xe Thượng Lý
 • Số điện thoại xe Kết Đoàn Sa Pa – Lào Cai : 19003239
 • 0967221221