Đến

Xe Khánh Hương

Bến xe Sơn La
(19)

Hình ảnh Xe Khánh Hương

Chọn nhanh tuyến đường Xe Khánh Hương

Mộc Châu - Sơn La đi Hà Nội
Chọn chuyến
Sơn La - Sơn La đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Sơn La - Sơn La
Chọn chuyến
Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La
Chọn chuyến
Mộc Châu - Sơn La đi Hà Nội
Chọn chuyến
Sơn La - Sơn La đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Sơn La - Sơn La
Chọn chuyến
Hà Nội đi Mộc Châu - Sơn La
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Khánh Hương này đang hoạt động

🚌 1. Xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La

a. Giờ khởi hành của xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La

 • Giờ xuất phát của xe Khánh Hương ở Hà Nội: 22:00
 • Thời gian của nhà xe Khánh Hương đi Sơn La từ Hà Nội khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Khánh Hương ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Khánh Hương ở Sơn La

 • Bến xe Sơn La

d. Giá vé giá xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Sơn La từ Hà Nội của Khánh Hương: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Khánh Hương Hà Nội: Bến xe Sơn La
 • Số điện thoại xe Khánh Hương Hà Nội : 0979945559

🚌 2. Xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La (34 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La (34 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Khánh Hương ở Hà Nội: 22:00
 • Thời gian của nhà xe Khánh Hương đi Sơn La từ Hà Nội khoảng: 7.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Khánh Hương ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Khánh Hương ở Sơn La

 • Bến xe Sơn La

d. Giá vé giá xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La (34 chỗ) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Sơn La từ Hà Nội của Khánh Hương: 320,000đ
 • Xe limousine đi Sơn La từ Hà Nội của Khánh Hương: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Khánh Hương tuyến Hà Nội – Sơn La (34 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Khánh Hương Hà Nội: Bến xe Sơn La
 • Số điện thoại xe Khánh Hương Hà Nội : 0979945559

🚌 3. Xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Khánh Hương ở Sơn La: 21:30
 • Thời gian của nhà xe Khánh Hương đi Hà Nội từ Sơn La khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Khánh Hương ở Sơn La

 • Bến xe Sơn La

c. Các điểm trả khách của nhà xe Khánh Hương ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Sơn La của Khánh Hương: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Khánh Hương Sơn La: Bến xe Sơn La
 • Số điện thoại xe Khánh Hương Sơn La : 0979945559

🚌 4. Xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội (34 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội (34 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Khánh Hương ở Sơn La: 11:00
 • Thời gian của nhà xe Khánh Hương đi Hà Nội từ Sơn La khoảng: 8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Khánh Hương ở Sơn La

 • Bến xe Sơn La

c. Các điểm trả khách của nhà xe Khánh Hương ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội (34 chỗ) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Sơn La của Khánh Hương: 320,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Sơn La của Khánh Hương: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Khánh Hương tuyến Sơn La – Hà Nội (34 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Khánh Hương Sơn La: Bến xe Sơn La
 • Số điện thoại xe Khánh Hương Sơn La : 0979945559