Đến

Xe Kim Mã

107-109, Đường 2/9 P.1, TP Vĩnh Long
(2)

Hình ảnh Xe Kim Mã

Chọn nhanh tuyến đường Xe Kim Mã

Vĩnh Long - Vĩnh Long đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long - Vĩnh Long
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Kim Mã này đang hoạt động

🚌 1. Xe Kim Mã tuyến Sài Gòn – Vĩnh Long

a. Giờ khởi hành của xe Kim Mã tuyến Sài Gòn – Vĩnh Long

 • Giờ xuất phát của xe Kim Mã ở Sài Gòn: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Kim Mã đi Vĩnh Long từ Sài Gòn khoảng: 3.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kim Mã ở Sài Gòn

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kim Mã ở Vĩnh Long

 • VP Vĩnh Long

d. Giá vé giá xe Kim Mã tuyến Sài Gòn – Vĩnh Long của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vĩnh Long từ Sài Gòn của Kim Mã: 120,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kim Mã tuyến Sài Gòn – Vĩnh Long

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kim Mã Sài Gòn: 107-109, Đường 2/9 P.1, TP Vĩnh Long
 • Số điện thoại xe Kim Mã Sài Gòn : 0270 3823 665
 • 0270 3828 818

  0270 3825 326

🚌 2. Xe Kim Mã tuyến Vĩnh Long – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Kim Mã tuyến Vĩnh Long – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Kim Mã ở Vĩnh Long: 13:00
 • Thời gian của nhà xe Kim Mã đi Hồ Chí Minh từ Vĩnh Long khoảng: 3.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Kim Mã ở Vĩnh Long

 • VP Vĩnh Long

c. Các điểm trả khách của nhà xe Kim Mã ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Kim Mã tuyến Vĩnh Long – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vĩnh Long của Kim Mã: 120,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Kim Mã tuyến Vĩnh Long – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Kim Mã Vĩnh Long: 107-109, Đường 2/9 P.1, TP Vĩnh Long
 • Số điện thoại xe Kim Mã Vĩnh Long : 0270 3823 665
 • 0270 3828 818

  0270 3825 326