Đến

Xe Lâm Huề

Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa
(2)

Hình ảnh Xe Lâm Huề

Chọn nhanh tuyến đường Xe Lâm Huề

Các tuyến đường mà nhà xe Lâm Huề này đang hoạt động

🚌 1. Xe Lâm Huề tuyến Quảng Bình – Đà Nẵng

a. Giờ khởi hành của xe Lâm Huề tuyến Quảng Bình – Đà Nẵng

 • Giờ xuất phát của xe Lâm Huề ở Kẻ Bàng: 10:30, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Lâm Huề đi Đà Nẵng từ Kẻ Bàng khoảng: 5.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lâm Huề ở Kẻ Bàng

 • Quán Cà phê Long

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lâm Huề ở Đà Nẵng

 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

d. Giá vé giá xe Lâm Huề tuyến Quảng Bình – Đà Nẵng của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Nẵng từ Kẻ Bàng của Lâm Huề: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lâm Huề tuyến Quảng Bình – Đà Nẵng

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lâm Huề Kẻ Bàng: Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa
 • Số điện thoại xe Lâm Huề Kẻ Bàng : 0911646863

🚌 2. Xe Lâm Huề tuyến Đà Nẵng – Quảng Bình

a. Giờ khởi hành của xe Lâm Huề tuyến Đà Nẵng – Quảng Bình

 • Giờ xuất phát của xe Lâm Huề ở Đà Nẵng – Cẩm Lệ: 11:30, 19:45
 • Thời gian của nhà xe Lâm Huề đi Kẻ Bàng từ Đà Nẵng – Cẩm Lệ khoảng: 7.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lâm Huề ở Đà Nẵng – Cẩm Lệ

 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lâm Huề ở Kẻ Bàng

 • Chợ Cuồi

d. Giá vé giá xe Lâm Huề tuyến Đà Nẵng – Quảng Bình của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Kẻ Bàng từ Đà Nẵng – Cẩm Lệ của Lâm Huề: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lâm Huề tuyến Đà Nẵng – Quảng Bình

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lâm Huề Đà Nẵng – Cẩm Lệ: Chợ Cuồi, xã Tiến Hóa
 • Số điện thoại xe Lâm Huề Đà Nẵng – Cẩm Lệ : 0911646863