Đến

Xe Lê Dũng

Bến xe thành phố Điện Biên
(7)

Hình ảnh Xe Lê Dũng

Chọn nhanh tuyến đường Xe Lê Dũng

Tuần Giáo - Điện Biên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Mường Ảng - Điện Biên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Điện Biên Phủ - Điện Biên đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Điện Biên Phủ - Điện Biên
Chọn chuyến
Hà Nội đi Mường Ảng - Điện Biên
Chọn chuyến
Hà Nội đi Tuần Giáo - Điện Biên
Chọn chuyến
Thuận Châu - Sơn La đi Điện Biên Phủ - Điện Biên
Chọn chuyến
Sơn La - Sơn La đi Điện Biên Phủ - Điện Biên
Chọn chuyến
Mộc Châu - Sơn La đi Điện Biên Phủ - Điện Biên
Chọn chuyến
Nho Quan - Ninh Bình đi Điện Biên Phủ - Điện Biên
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Lê Dũng này đang hoạt động

🚌 1. Xe Lê Dũng tuyến Hà Nội – Điện Biên (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Lê Dũng tuyến Hà Nội – Điện Biên (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Lê Dũng ở Hà Nội: 20:45
 • Thời gian của nhà xe Lê Dũng đi Điện Biên Phủ từ Hà Nội khoảng: 11.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lê Dũng ở Hà Nội

 • Bến xe Yên Nghĩa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lê Dũng ở Điện Biên Phủ

 • Bến xe Điện Biên

d. Giá vé giá xe Lê Dũng tuyến Hà Nội – Điện Biên (VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Điện Biên Phủ từ Hà Nội của Lê Dũng: 550,000đ
 • Xe limousine đi Điện Biên Phủ từ Hà Nội của Lê Dũng: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lê Dũng tuyến Hà Nội – Điện Biên (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lê Dũng Hà Nội: Bến xe thành phố Điện Biên
 • Số điện thoại xe Lê Dũng Hà Nội : 0981576576
 • 0972665667

  0987898999

🚌 2. Xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Hà Nội (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Hà Nội (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Lê Dũng ở Điện Biên: 21:15
 • Thời gian của nhà xe Lê Dũng đi Hà Nội từ Điện Biên khoảng: 11.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lê Dũng ở Điện Biên

 • Bến xe Điện Biên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lê Dũng ở Hà Nội

 • Bến xe Yên Nghĩa

d. Giá vé giá xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Hà Nội (VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Điện Biên của Lê Dũng: 550,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Điện Biên của Lê Dũng: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Hà Nội (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lê Dũng Điện Biên: Bến xe thành phố Điện Biên
 • Số điện thoại xe Lê Dũng Điện Biên : 0981576576
 • 0972665667

  0987898999

🚌 3. Xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Mỹ Đình

a. Giờ khởi hành của xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Mỹ Đình

 • Giờ xuất phát của xe Lê Dũng ở Điện Biên: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Lê Dũng đi Hà Nội từ Điện Biên khoảng: 11.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lê Dũng ở Điện Biên

 • Bến xe Điện Biên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lê Dũng ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Mỹ Đình của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Điện Biên của Lê Dũng: 380,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Điện Biên của Lê Dũng: 380,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lê Dũng tuyến Điện Biên – Mỹ Đình

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lê Dũng Điện Biên: Bến xe thành phố Điện Biên
 • Số điện thoại xe Lê Dũng Điện Biên : 0981576576
 • 0972665667

  0987898999