Đến

Xe Lê Khánh

Số 32, ấp 3, xã Suối Dây
(103)

Hình ảnh Xe Lê Khánh

Chọn nhanh tuyến đường Xe Lê Khánh

Hồ Chí Minh đi Tân Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Núi Bà Đen - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Hòa Thành - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Dương Minh Châu - Tây Ninh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Gò Dầu - Tây Ninh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Lê Khánh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Lê Khánh tuyến Sài Gòn – Sân Bay – Tân Hà

a. Giờ khởi hành của xe Lê Khánh tuyến Sài Gòn – Sân Bay – Tân Hà

 • Giờ xuất phát của xe Lê Khánh ở Sài Gòn: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe Lê Khánh đi Tây Ninh từ Sài Gòn khoảng: 3.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lê Khánh ở Sài Gòn

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lê Khánh ở Tây Ninh

 • Trạm Kà Tum

d. Giá vé giá xe Lê Khánh tuyến Sài Gòn – Sân Bay – Tân Hà của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Tây Ninh từ Sài Gòn của Lê Khánh: 120,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lê Khánh tuyến Sài Gòn – Sân Bay – Tân Hà

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lê Khánh Sài Gòn: Số 32, ấp 3, xã Suối Dây
 • Số điện thoại xe Lê Khánh Sài Gòn : 0987332244

🚌 2. Xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – An Sương

a. Giờ khởi hành của xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – An Sương

 • Giờ xuất phát của xe Lê Khánh ở Tây Ninh: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe Lê Khánh đi Hồ Chí Minh từ Tây Ninh khoảng: 2.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lê Khánh ở Tây Ninh

 • Trạm Tân Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lê Khánh ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe An Sương – Quầy vé số 7

d. Giá vé giá xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – An Sương của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Tây Ninh của Lê Khánh: 120,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – An Sương

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lê Khánh Tây Ninh: Số 32, ấp 3, xã Suối Dây
 • Số điện thoại xe Lê Khánh Tây Ninh : 0987332244

🚌 3. Xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – Sân Bay – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – Sân Bay – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Lê Khánh ở Tây Ninh: 02:00, 03:00, 03:40, 05:00, 06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Lê Khánh đi Hồ Chí Minh từ Tây Ninh khoảng: 3.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Lê Khánh ở Tây Ninh

 • Trạm Tân Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Lê Khánh ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – Sân Bay – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Tây Ninh của Lê Khánh: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Lê Khánh tuyến Tân Hà – Sân Bay – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Lê Khánh Tây Ninh: Số 32, ấp 3, xã Suối Dây
 • Số điện thoại xe Lê Khánh Tây Ninh : 0987332244