Đến

Xe Minh Nghĩa

01 Đinh Tiên Hoàng
(984)

Hình ảnh Xe Minh Nghĩa

Chọn nhanh tuyến đường Xe Minh Nghĩa

Hồ Chí Minh đi Tuy Phong - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tuy Phong - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Rí - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tuy Phong - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tuy Phong - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Bắc Bình - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Bắc Bình - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Mũi Né - Bình Thuận
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Minh Nghĩa này đang hoạt động

🚌 1. Xe Minh Nghĩa tuyến Phan Rí – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Minh Nghĩa tuyến Phan Rí – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Minh Nghĩa ở Phan Rí: 07:00, 07:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:00, 21:00, 22:00, 22:30, 22:45
 • Thời gian của nhà xe Minh Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ Phan Rí khoảng: 5.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Phan Rí

 • Bến xe Tuy Phong

c. Các điểm trả khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • VP Thủ Đức

d. Giá vé giá xe Minh Nghĩa tuyến Phan Rí – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Phan Rí của Minh Nghĩa: 200,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Phan Rí của Minh Nghĩa: 280,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Minh Nghĩa tuyến Phan Rí – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Minh Nghĩa Phan Rí: 01 Đinh Tiên Hoàng
 • Số điện thoại xe Minh Nghĩa Phan Rí : 02523854854

🚌 2. Xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Rí

a. Giờ khởi hành của xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Rí

 • Giờ xuất phát của xe Minh Nghĩa ở Sài Gòn: 11:00, 16:00
 • Thời gian của nhà xe Minh Nghĩa đi Phan Rí từ Sài Gòn khoảng: 5.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Sài Gòn

 • VP Thủ Đức

c. Các điểm trả khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Phan Rí

 • Bến xe Tuy Phong

d. Giá vé giá xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Rí của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Phan Rí từ Sài Gòn của Minh Nghĩa: 200,000đ
 • Xe limousine đi Phan Rí từ Sài Gòn của Minh Nghĩa: 280,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Rí

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Minh Nghĩa Sài Gòn: 01 Đinh Tiên Hoàng
 • Số điện thoại xe Minh Nghĩa Sài Gòn : 02523854854

🚌 3. Xe Minh Nghĩa tuyến Phan Thiết – Sài Gòn (Cao Tốc)

a. Giờ khởi hành của xe Minh Nghĩa tuyến Phan Thiết – Sài Gòn (Cao Tốc)

 • Giờ xuất phát của xe Minh Nghĩa ở Phan Thiết – Bình Thuận: 00:30, 01:00, 02:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00
 • Thời gian của nhà xe Minh Nghĩa đi Hồ Chí Minh từ Phan Thiết – Bình Thuận khoảng: 2.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Phan Thiết – Bình Thuận

 • VP Phan Thiết

c. Các điểm trả khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • VP Bình Thạnh

d. Giá vé giá xe Minh Nghĩa tuyến Phan Thiết – Sài Gòn (Cao Tốc) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Phan Thiết – Bình Thuận của Minh Nghĩa: 320,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Phan Thiết – Bình Thuận của Minh Nghĩa: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Minh Nghĩa tuyến Phan Thiết – Sài Gòn (Cao Tốc)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Minh Nghĩa Phan Thiết – Bình Thuận: 01 Đinh Tiên Hoàng
 • Số điện thoại xe Minh Nghĩa Phan Thiết – Bình Thuận : 02523854854

🚌 4. Xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Thiết (Cao Tốc)

a. Giờ khởi hành của xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Thiết (Cao Tốc)

 • Giờ xuất phát của xe Minh Nghĩa ở Hồ Chí Minh: 04:00, 07:00, 08:00, 11:30, 12:30, 13:30, 19:00, 20:00, 21:00
 • Thời gian của nhà xe Minh Nghĩa đi Phan Thiết – Bình Thuận từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Hồ Chí Minh

 • VP Bình Thạnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Minh Nghĩa ở Phan Thiết – Bình Thuận

 • VP Phan Thiết

d. Giá vé giá xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Thiết (Cao Tốc) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Phan Thiết – Bình Thuận từ Hồ Chí Minh của Minh Nghĩa: 320,000đ
 • Xe limousine đi Phan Thiết – Bình Thuận từ Hồ Chí Minh của Minh Nghĩa: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Minh Nghĩa tuyến Sài Gòn – Phan Thiết (Cao Tốc)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Minh Nghĩa Hồ Chí Minh: 01 Đinh Tiên Hoàng
 • Số điện thoại xe Minh Nghĩa Hồ Chí Minh : 02523854854