Đến

Xe Năm Rùm

KP2, TT Hòa Hiệp Trung
(204)

Hình ảnh Xe Năm Rùm

Chọn nhanh tuyến đường Xe Năm Rùm

Nha Trang - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tuy Hòa - Phú Yên đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa - Phú Yên
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Năm Rùm này đang hoạt động

🚌 1. Xe Năm Rùm tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa

a. Giờ khởi hành của xe Năm Rùm tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa

 • Giờ xuất phát của xe Năm Rùm ở Sài Gòn: 18:00
 • Thời gian của nhà xe Năm Rùm đi Tuy Hòa từ Sài Gòn khoảng: 11.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Năm Rùm ở Sài Gòn

 • Bến xe Miền Đông

c. Các điểm trả khách của nhà xe Năm Rùm ở Tuy Hòa

 • Bến xe Nam Tuy Hòa.

d. Giá vé giá xe Năm Rùm tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Tuy Hòa từ Sài Gòn của Năm Rùm: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Năm Rùm tuyến Sài Gòn – Tuy Hòa

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Năm Rùm Sài Gòn: KP2, TT Hòa Hiệp Trung
 • Số điện thoại xe Năm Rùm Sài Gòn : 0901943388

🚌 2. Xe Năm Rùm tuyến Tuy Hòa – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Năm Rùm tuyến Tuy Hòa – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Năm Rùm ở Tuy Hòa: 17:30
 • Thời gian của nhà xe Năm Rùm đi Hồ Chí Minh từ Tuy Hòa khoảng: 10.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Năm Rùm ở Tuy Hòa

 • Bến xe Nam Tuy Hòa.

c. Các điểm trả khách của nhà xe Năm Rùm ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông

d. Giá vé giá xe Năm Rùm tuyến Tuy Hòa – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Tuy Hòa của Năm Rùm: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Năm Rùm tuyến Tuy Hòa – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Năm Rùm Tuy Hòa: KP2, TT Hòa Hiệp Trung
 • Số điện thoại xe Năm Rùm Tuy Hòa : 0901943388