Đến

Xe Nam Tiên

Phòng vé 20 - Bến Xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26
(21)

Hình ảnh Xe Nam Tiên

Chọn nhanh tuyến đường Xe Nam Tiên

Đông Hòa - Phú Yên đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tuy Hòa - Phú Yên đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tây Hòa - Phú Yên đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tây Hòa - Phú Yên
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa - Phú Yên
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Đông Hòa - Phú Yên
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Nam Tiên này đang hoạt động

🚌 1. Xe Nam Tiên tuyến Phú Yên – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Nam Tiên tuyến Phú Yên – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Nam Tiên ở Phú Yên – Tuy Hòa: 16:00
 • Thời gian của nhà xe Nam Tiên đi Hồ Chí Minh từ Phú Yên – Tuy Hòa khoảng: 10.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Nam Tiên ở Phú Yên – Tuy Hòa

 • Văn Phòng Phú Yên

c. Các điểm trả khách của nhà xe Nam Tiên ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe Miền Đông Mới

d. Giá vé giá xe Nam Tiên tuyến Phú Yên – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Phú Yên – Tuy Hòa của Nam Tiên: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Nam Tiên tuyến Phú Yên – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Nam Tiên Phú Yên – Tuy Hòa: Phòng vé 20 – Bến Xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26
 • Số điện thoại xe Nam Tiên Phú Yên – Tuy Hòa : 0903186792

🚌 2. Xe Nam Tiên tuyến Sài Gòn – Phú Yên

a. Giờ khởi hành của xe Nam Tiên tuyến Sài Gòn – Phú Yên

 • Giờ xuất phát của xe Nam Tiên ở Sài Gòn: 16:00
 • Thời gian của nhà xe Nam Tiên đi Phú Yên – Tuy Hòa từ Sài Gòn khoảng: 11.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Nam Tiên ở Sài Gòn

 • Bến Xe Miền Đông Mới

c. Các điểm trả khách của nhà xe Nam Tiên ở Phú Yên – Tuy Hòa

 • Văn Phòng Phú Yên

d. Giá vé giá xe Nam Tiên tuyến Sài Gòn – Phú Yên của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Phú Yên – Tuy Hòa từ Sài Gòn của Nam Tiên: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Nam Tiên tuyến Sài Gòn – Phú Yên

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Nam Tiên Sài Gòn: Phòng vé 20 – Bến Xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26
 • Số điện thoại xe Nam Tiên Sài Gòn : 0903186792