Đến

Xe Ngọc Sơn

Thành phố Hà Giang
(53)

Hình ảnh Xe Ngọc Sơn

Chọn nhanh tuyến đường Xe Ngọc Sơn

Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Ngọc Sơn này đang hoạt động

🚌 1. Xe Ngọc Sơn tuyến Hà Giang – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Ngọc Sơn tuyến Hà Giang – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Ngọc Sơn ở Hà Giang: 07:30, 14:30, 20:30
 • Thời gian của nhà xe Ngọc Sơn đi Hà Nội từ Hà Giang khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Ngọc Sơn ở Hà Giang

 • Bến xe Hà Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Ngọc Sơn ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Ngọc Sơn tuyến Hà Giang – Hà Nội của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Giang của Ngọc Sơn: 250,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Giang của Ngọc Sơn: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Ngọc Sơn tuyến Hà Giang – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Ngọc Sơn Hà Giang: Thành phố Hà Giang
 • Số điện thoại xe Ngọc Sơn Hà Giang : 0912502267
 • 0832789889

🚌 2. Xe Ngọc Sơn tuyến Hà Nội – Hà Giang

a. Giờ khởi hành của xe Ngọc Sơn tuyến Hà Nội – Hà Giang

 • Giờ xuất phát của xe Ngọc Sơn ở Hà Nội: 12:00, 12:30, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Ngọc Sơn đi Hà Giang từ Hà Nội khoảng: 6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Ngọc Sơn ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Ngọc Sơn ở Hà Giang

 • Bến xe Hà Giang

d. Giá vé giá xe Ngọc Sơn tuyến Hà Nội – Hà Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Giang từ Hà Nội của Ngọc Sơn: 250,000đ
 • Xe limousine đi Hà Giang từ Hà Nội của Ngọc Sơn: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Ngọc Sơn tuyến Hà Nội – Hà Giang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Ngọc Sơn Hà Nội: Thành phố Hà Giang
 • Số điện thoại xe Ngọc Sơn Hà Nội : 0912502267
 • 0832789889