Đến

Xe Phương Nam

275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
(1481)

Hình ảnh Xe Phương Nam

Chọn nhanh tuyến đường Xe Phương Nam

Cam Ranh - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Lâm - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Ranh - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Cam Ranh - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Nha Trang - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ninh Hòa - Khánh Hòa đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Phương Nam này đang hoạt động

🚌 1. Xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Nha Trang: 20:40, 21:10
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang khoảng: 8.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Nha Trang

 • 3H Chung cư CT2

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang của Phương Nam: 250,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang của Phương Nam: 440,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Nha Trang – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Nha Trang: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Nha Trang : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)

🚌 2. Xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Ninh Hòa – Khánh Hòa: 19:30, 19:45
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Hồ Chí Minh từ Ninh Hòa – Khánh Hòa khoảng: 9.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Ninh Hòa – Khánh Hòa

 • Ngã 3 trong

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Ninh Hòa – Khánh Hòa của Phương Nam: 260,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Ninh Hòa – Khánh Hòa của Phương Nam: 460,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Ninh Hòa – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Ninh Hòa – Khánh Hòa: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Ninh Hòa – Khánh Hòa : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)

🚌 3. Xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Sài Gòn: 22:00, 22:10
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Nha Trang từ Sài Gòn khoảng: 8.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Sài Gòn

 • Văn phòng Quận 1

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Nha Trang

 • 3H Chung cư CT2

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang từ Sài Gòn của Phương Nam: 250,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang từ Sài Gòn của Phương Nam: 440,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Sài Gòn: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Sài Gòn : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)

🚌 4. Xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa

a. Giờ khởi hành của xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa

 • Giờ xuất phát của xe Phương Nam ở Sài Gòn: 19:30, 20:30
 • Thời gian của nhà xe Phương Nam đi Ninh Hòa – Khánh Hòa từ Sài Gòn khoảng: 9.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phương Nam ở Sài Gòn

 • Văn phòng Quận 1

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phương Nam ở Ninh Hòa – Khánh Hòa

 • Ngã 3 trong

d. Giá vé giá xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Ninh Hòa – Khánh Hòa từ Sài Gòn của Phương Nam: 260,000đ
 • Xe limousine đi Ninh Hòa – Khánh Hòa từ Sài Gòn của Phương Nam: 460,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phương Nam tuyến Sài Gòn – Ninh Hòa

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phương Nam Sài Gòn: 275F Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại xe Phương Nam Sài Gòn : 1900 6519 – 0911 729 292(Ninh Hòa)