Đến

Xe Quang Nghị

Số 55 Minh Khai, Minh Khai
(489)

Hình ảnh Xe Quang Nghị

Chọn nhanh tuyến đường Xe Quang Nghị

Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Bắc Giang - Bắc Giang
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Việt Yên - Bắc Giang
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Quế Võ - Bắc Ninh
Chọn chuyến
Hà Giang - Hà Giang đi Bắc Ninh - Bắc Ninh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Quang Nghị này đang hoạt động

🚌 1. Xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Giang: 09:15, 12:30, 15:30, 21:00
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Nội từ Hà Giang khoảng: 6.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Bến xe Hà Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình (Ô số 12)

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 250,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Giang: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Giang : 0917744733

🚌 2. Xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Cabin)

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Cabin)

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Giang: 11:00, 12:30, 21:00, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Nội từ Hà Giang khoảng: 6.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Văn phòng Hà Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • VP Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Cabin) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Cabin)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Giang: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Giang : 0917744733

🚌 3. Xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Cabin)

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Cabin)

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Nội: 10:00, 12:30, 21:00, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Giang từ Hà Nội khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình (Ô số 46)

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Văn phòng Hà Giang

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Cabin) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Cabin)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Nội: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Nội : 0917744733

🚌 4. Xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Phố Cổ) 16

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Phố Cổ) 16

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Giang: 16:00, 16:30, 19:00
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Nội từ Hà Giang khoảng: 6.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Văn phòng Hà Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • Số 06 Hàng Muối

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Phố Cổ) 16 của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 350,000đ
 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 300,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (Phố Cổ) 16

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Giang: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Giang : 0917744733

🚌 5. Xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Phố Cổ) 16

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Phố Cổ) 16

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Nội: 06:10, 09:00, 11:00
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Giang từ Hà Nội khoảng: 6.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • Số 06 Hàng Muối

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Văn phòng Hà Giang

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Phố Cổ) 16 của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 350,000đ
 • Xe giường nằm đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 300,000đ
 • Xe limousine đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (Phố Cổ) 16

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Nội: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Nội : 0917744733

🚌 6. Xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Giang: 07:00, 16:00
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Nội từ Hà Giang khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Văn phòng Hà Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • VP Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (VIP) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Hà Giang của Quang Nghị: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Giang – Hà Nội (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Giang: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Giang : 0917744733

🚌 7. Xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Nội: 07:00, 16:00
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Giang từ Hà Nội khoảng: 6.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • VP Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Văn phòng Hà Giang

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (VIP) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang (VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Nội: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Nội : 0917744733

🚌 8. Xe Quang Nghị tuyến Bắc Giang – Hà Giang

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Bắc Giang – Hà Giang

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Bắc Giang: 20:00
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Giang từ Bắc Giang khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Bắc Giang

 • Bến xe khách Bắc Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Bến xe Hà Giang

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Bắc Giang – Hà Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Giang từ Bắc Giang của Quang Nghị: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Bắc Giang – Hà Giang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Bắc Giang: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Bắc Giang : 0917744733

🚌 9. Xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang

a. Giờ khởi hành của xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang

 • Giờ xuất phát của xe Quang Nghị ở Hà Nội: 22:30
 • Thời gian của nhà xe Quang Nghị đi Hà Giang từ Hà Nội khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Nội

 • VP Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quang Nghị ở Hà Giang

 • Bến xe Hà Giang

d. Giá vé giá xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Giang từ Hà Nội của Quang Nghị: 250,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quang Nghị tuyến Hà Nội – Hà Giang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quang Nghị Hà Nội: Số 55 Minh Khai, Minh Khai
 • Số điện thoại xe Quang Nghị Hà Nội : 0917744733