Đến

Xe Quốc Ngọc

số 529 Thống Nhất, phường Tân An
(21)

Hình ảnh Xe Quốc Ngọc

Chọn nhanh tuyến đường Xe Quốc Ngọc

La Gi - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
La Gi - Bình Thuận đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi La Gi - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi La Gi - Bình Thuận
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Quốc Ngọc này đang hoạt động

🚌 1. Xe Quốc Ngọc tuyến Sài Gòn – La Gi

a. Giờ khởi hành của xe Quốc Ngọc tuyến Sài Gòn – La Gi

 • Giờ xuất phát của xe Quốc Ngọc ở Sài Gòn: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Quốc Ngọc đi La Gi từ Sài Gòn khoảng: 3.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quốc Ngọc ở Sài Gòn

 • Trạm Quận 10

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quốc Ngọc ở La Gi

 • Vp. La Gi

d. Giá vé giá xe Quốc Ngọc tuyến Sài Gòn – La Gi của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi La Gi từ Sài Gòn của Quốc Ngọc: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quốc Ngọc tuyến Sài Gòn – La Gi

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quốc Ngọc Sài Gòn: số 529 Thống Nhất, phường Tân An
 • Số điện thoại xe Quốc Ngọc Sài Gòn : 0908859922

🚌 2. Xe Quốc Ngọc tuyến La Gi – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Quốc Ngọc tuyến La Gi – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Quốc Ngọc ở La Gi: 02:00, 04:00, 08:00, 12:00
 • Thời gian của nhà xe Quốc Ngọc đi Hồ Chí Minh từ La Gi khoảng: 3.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Quốc Ngọc ở La Gi

 • Vp. La Gi

c. Các điểm trả khách của nhà xe Quốc Ngọc ở Hồ Chí Minh

 • Trạm Quận 10

d. Giá vé giá xe Quốc Ngọc tuyến La Gi – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ La Gi của Quốc Ngọc: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Quốc Ngọc tuyến La Gi – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Quốc Ngọc La Gi: số 529 Thống Nhất, phường Tân An
 • Số điện thoại xe Quốc Ngọc La Gi : 0908859922