Đến

Xe Thái Sơn

375 Hoàng Diệu, Buôn Mê Thuột
(12)

Hình ảnh Xe Thái Sơn

Chọn nhanh tuyến đường Xe Thái Sơn

Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Thái Sơn này đang hoạt động

🚌 1. Xe Thái Sơn tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng

a. Giờ khởi hành của xe Thái Sơn tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng

 • Giờ xuất phát của xe Thái Sơn ở Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: 18:30, 18:31
 • Thời gian của nhà xe Thái Sơn đi Đà Nẵng từ Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk khoảng: 12 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thái Sơn ở Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

 • Bến xe phía bắc Buôn Ma Thuột

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thái Sơn ở Đà Nẵng

 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

d. Giá vé giá xe Thái Sơn tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Nẵng từ Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk của Thái Sơn: 300,000đ
 • Xe limousine đi Đà Nẵng từ Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk của Thái Sơn: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thái Sơn tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thái Sơn Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: 375 Hoàng Diệu, Buôn Mê Thuột
 • Số điện thoại xe Thái Sơn Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk : 0932 209 209
 • 0937 506 506

🚌 2. Xe Thái Sơn tuyến Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột

a. Giờ khởi hành của xe Thái Sơn tuyến Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột

 • Giờ xuất phát của xe Thái Sơn ở Đà Nẵng: 18:30, 18:31
 • Thời gian của nhà xe Thái Sơn đi Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ Đà Nẵng khoảng: 12 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thái Sơn ở Đà Nẵng

 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thái Sơn ở Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

 • VP Buôn Ma Thuột

d. Giá vé giá xe Thái Sơn tuyến Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ Đà Nẵng của Thái Sơn: 300,000đ
 • Xe limousine đi Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ Đà Nẵng của Thái Sơn: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thái Sơn tuyến Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thái Sơn Đà Nẵng: 375 Hoàng Diệu, Buôn Mê Thuột
 • Số điện thoại xe Thái Sơn Đà Nẵng : 0932 209 209
 • 0937 506 506