Đến

Xe Thảo Vy

10/10 Lý Văn Lâm, Phường 1, Cà Mau
(8)

Hình ảnh Xe Thảo Vy

Chọn nhanh tuyến đường Xe Thảo Vy

Hồ Chí Minh đi Ngọc Hiển - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Năm Căn - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cái Nước - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cà Mau - Cà Mau
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Giá Rai - Bạc Liêu
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Thảo Vy này đang hoạt động

🚌 1. Xe Thảo Vy tuyến Cà Mau – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Thảo Vy tuyến Cà Mau – Sài Gòn

  • Giờ xuất phát của xe Thảo Vy ở Cà Mau – Cà Mau: 06:00, 06:01, 19:00
  • Thời gian của nhà xe Thảo Vy đi Hồ Chí Minh từ Cà Mau – Cà Mau khoảng: 8.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thảo Vy ở Cà Mau – Cà Mau

  • Rạch Gốc

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thảo Vy ở Hồ Chí Minh

  • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Thảo Vy tuyến Cà Mau – Sài Gòn của nhà xe

  • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Cà Mau – Cà Mau của Thảo Vy : 260,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thảo Vy tuyến Cà Mau – Sài Gòn

  • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thảo Vy Cà Mau – Cà Mau: 10/10 Lý Văn Lâm, Phường 1, Cà Mau
  • Số điện thoại xe Thảo Vy Cà Mau – Cà Mau : 0943688337