Đến

Xe Tuấn Trung

Thôn 3, Krông Jing
(691)

Hình ảnh Xe Tuấn Trung

Chọn nhanh tuyến đường Xe Tuấn Trung

Hồ Chí Minh đi Sông Hinh - Phú Yên
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Ea Kar - Đắk Lắk
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Krông Pắk - Đắk Lắk
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
Chọn chuyến
Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Krông Pắk - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Ea Kar - Đắk Lắk đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Tuấn Trung này đang hoạt động

🚌 1. Xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (MT)

a. Giờ khởi hành của xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (MT)

 • Giờ xuất phát của xe Tuấn Trung ở Hồ Chí Minh: 19:30
 • Thời gian của nhà xe Tuấn Trung đi Đắk Lắk từ Hồ Chí Minh khoảng: 7.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Tuấn Trung ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe Miền Đông – Quầy vé 30

c. Các điểm trả khách của nhà xe Tuấn Trung ở Đắk Lắk

 • Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột

d. Giá vé giá xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (MT) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đắk Lắk từ Hồ Chí Minh của Tuấn Trung: 450,000đ
 • Xe limousine đi Đắk Lắk từ Hồ Chí Minh của Tuấn Trung: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (MT)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Tuấn Trung Hồ Chí Minh: Thôn 3, Krông Jing
 • Số điện thoại xe Tuấn Trung Hồ Chí Minh : 0905417417

🚌 2. Xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (SH)

a. Giờ khởi hành của xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (SH)

 • Giờ xuất phát của xe Tuấn Trung ở Hồ Chí Minh: 19:30
 • Thời gian của nhà xe Tuấn Trung đi Đắk Lắk từ Hồ Chí Minh khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Tuấn Trung ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe Miền Đông – Quầy vé 30

c. Các điểm trả khách của nhà xe Tuấn Trung ở Đắk Lắk

 • Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột

d. Giá vé giá xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (SH) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đắk Lắk từ Hồ Chí Minh của Tuấn Trung: 350,000đ
 • Xe limousine đi Đắk Lắk từ Hồ Chí Minh của Tuấn Trung: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Tuấn Trung tuyến Sài Gòn – Đăk Lắk (SH)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Tuấn Trung Hồ Chí Minh: Thôn 3, Krông Jing
 • Số điện thoại xe Tuấn Trung Hồ Chí Minh : 0905417417

🚌 3. Xe Tuấn Trung tuyến Đăk Lắk – Sài Gòn (MT)

a. Giờ khởi hành của xe Tuấn Trung tuyến Đăk Lắk – Sài Gòn (MT)

 • Giờ xuất phát của xe Tuấn Trung ở Đắk Lắk: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Tuấn Trung đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk khoảng: 8.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Tuấn Trung ở Đắk Lắk

 • Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột

c. Các điểm trả khách của nhà xe Tuấn Trung ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

d. Giá vé giá xe Tuấn Trung tuyến Đăk Lắk – Sài Gòn (MT) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk của Tuấn Trung: 450,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk của Tuấn Trung: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Tuấn Trung tuyến Đăk Lắk – Sài Gòn (MT)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Tuấn Trung Đắk Lắk: Thôn 3, Krông Jing
 • Số điện thoại xe Tuấn Trung Đắk Lắk : 0905417417

🚌 4. Xe Tuấn Trung tuyến Đắk Lắk – Sài Gòn (SH)

a. Giờ khởi hành của xe Tuấn Trung tuyến Đắk Lắk – Sài Gòn (SH)

 • Giờ xuất phát của xe Tuấn Trung ở Đắk Lắk: 20:45
 • Thời gian của nhà xe Tuấn Trung đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk khoảng: 8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Tuấn Trung ở Đắk Lắk

 • Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột

c. Các điểm trả khách của nhà xe Tuấn Trung ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe Miền Đông Mới

d. Giá vé giá xe Tuấn Trung tuyến Đắk Lắk – Sài Gòn (SH) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk của Tuấn Trung: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Đắk Lắk của Tuấn Trung: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Tuấn Trung tuyến Đắk Lắk – Sài Gòn (SH)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Tuấn Trung Đắk Lắk: Thôn 3, Krông Jing
 • Số điện thoại xe Tuấn Trung Đắk Lắk : 0905417417