Đến

Xe Văn Lang

359-361 Hùng Vương, Phường 09
(35)

Hình ảnh Xe Văn Lang

Chọn nhanh tuyến đường Xe Văn Lang

Thốt Nốt - Cần Thơ đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Thốt Nốt - Cần Thơ
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Văn Lang này đang hoạt động

🚌 1. Xe Văn Lang tuyến Sài Gòn – Thốt Nốt

a. Giờ khởi hành của xe Văn Lang tuyến Sài Gòn – Thốt Nốt

 • Giờ xuất phát của xe Văn Lang ở Sài Gòn: 07:00, 09:00, 14:00, 16:30, 19:30
 • Thời gian của nhà xe Văn Lang đi Cần Thơ từ Sài Gòn khoảng: 4.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Lang ở Sài Gòn

 • Văn phòng Quận 5

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Lang ở Cần Thơ

 • Văn phòng Thốt Nốt

d. Giá vé giá xe Văn Lang tuyến Sài Gòn – Thốt Nốt của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Cần Thơ từ Sài Gòn của Văn Lang: 165,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Lang tuyến Sài Gòn – Thốt Nốt

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Lang Sài Gòn: 359-361 Hùng Vương, Phường 09
 • Số điện thoại xe Văn Lang Sài Gòn : 0903.061.796

🚌 2. Xe Văn Lang tuyến Thốt Nốt – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Văn Lang tuyến Thốt Nốt – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Văn Lang ở Cần Thơ: 01:30, 08:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Văn Lang đi Hồ Chí Minh từ Cần Thơ khoảng: 4.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Văn Lang ở Cần Thơ

 • Văn phòng Thốt Nốt

c. Các điểm trả khách của nhà xe Văn Lang ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 5

d. Giá vé giá xe Văn Lang tuyến Thốt Nốt – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Cần Thơ của Văn Lang: 165,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Văn Lang tuyến Thốt Nốt – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Văn Lang Cần Thơ: 359-361 Hùng Vương, Phường 09
 • Số điện thoại xe Văn Lang Cần Thơ : 0903.061.796