Đến

Xe Vũ Linh limousine

E11, Đường số 8, Khu dân cư Nông Thổ Sản II, Kv.Thạnh Lợi, P.Phú Thứ
(1164)

Hình ảnh Xe Vũ Linh limousine

Chọn nhanh tuyến đường Xe Vũ Linh limousine

Vĩnh Long - Vĩnh Long đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long - Vĩnh Long
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Vũ Linh limousine này đang hoạt động

🚌 1. Xe Vũ Linh limousine tuyến Cần Thơ – Hồ Chí Minh

a. Giờ khởi hành của xe Vũ Linh limousine tuyến Cần Thơ – Hồ Chí Minh

 • Giờ xuất phát của xe Vũ Linh limousine ở Cần Thơ: 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
 • Thời gian của nhà xe Vũ Linh limousine đi Hồ Chí Minh từ Cần Thơ khoảng: 3.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vũ Linh limousine ở Cần Thơ

 • Văn Phòng Công ty Vũ Linh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vũ Linh limousine ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

d. Giá vé giá xe Vũ Linh limousine tuyến Cần Thơ – Hồ Chí Minh của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Cần Thơ của Vũ Linh limousine: 200,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Cần Thơ của Vũ Linh limousine: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vũ Linh limousine tuyến Cần Thơ – Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vũ Linh limousine Cần Thơ: E11, Đường số 8, Khu dân cư Nông Thổ Sản II, Kv.Thạnh Lợi, P.Phú Thứ
 • Số điện thoại xe Vũ Linh limousine Cần Thơ : 0908828282

🚌 2. Xe Vũ Linh limousine tuyến Hồ Chí Minh – Cần Thơ

a. Giờ khởi hành của xe Vũ Linh limousine tuyến Hồ Chí Minh – Cần Thơ

 • Giờ xuất phát của xe Vũ Linh limousine ở Hồ Chí Minh: 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
 • Thời gian của nhà xe Vũ Linh limousine đi Cần Thơ từ Hồ Chí Minh khoảng: 3.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vũ Linh limousine ở Hồ Chí Minh

 • VP Sài Gòn

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vũ Linh limousine ở Cần Thơ

 • Văn Phòng Công ty Vũ Linh

d. Giá vé giá xe Vũ Linh limousine tuyến Hồ Chí Minh – Cần Thơ của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Cần Thơ từ Hồ Chí Minh của Vũ Linh limousine: 200,000đ
 • Xe limousine đi Cần Thơ từ Hồ Chí Minh của Vũ Linh limousine: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vũ Linh limousine tuyến Hồ Chí Minh – Cần Thơ

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vũ Linh limousine Hồ Chí Minh: E11, Đường số 8, Khu dân cư Nông Thổ Sản II, Kv.Thạnh Lợi, P.Phú Thứ
 • Số điện thoại xe Vũ Linh limousine Hồ Chí Minh : 0908828282