Đến

Xe Hoa Mai

44 Nguyễn Thái Bình
(2781)

Chọn nhanh tuyến đường Xe Hoa Mai

Long Thành - Đồng Nai đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tân Thành - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bà Rịa - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Long Thành - Đồng Nai đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tân Thành - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bà Rịa - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Bà Rịa-Vũng Tàu
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Hoa Mai này đang hoạt động

🚌 1. Xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (16 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (16 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 04:30, 04:31, 05:00, 05:01, 05:30, 05:31, 06:00, 06:01, 06:30, 06:31
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (16 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (16 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 2. Xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (16 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (16 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (16 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 150,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (16 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 3. Xe Hoa Mai tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Sân Bay Tân Sơn Nhất

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 4. Xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Quận 1 – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 5. Xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 1.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Quận 1 – Vũng Tàu (VIP 9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 6. Xe Hoa Mai tuyến BX Miền Đông – Vũng Tàu (10 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến BX Miền Đông – Vũng Tàu (10 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • VP Miền Đông

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến BX Miền Đông – Vũng Tàu (10 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 170,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến BX Miền Đông – Vũng Tàu (10 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 7. Xe Hoa Mai tuyến Long Hải – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Long Hải – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Long Hải

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Long Hải – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Long Hải – BX Miền Tây (VIP 9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 8. Xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – BX Miền Đông (10 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – BX Miền Đông (10 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • VP Miền Đông

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – BX Miền Đông (10 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 170,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – BX Miền Đông (10 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 9. Xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Long Hải (VIP 9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Long Hải (VIP 9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Long Hải – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Long Hải – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Long Hải

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Long Hải (VIP 9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Long Hải – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Long Hải – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến BX Miền Tây – Long Hải (VIP 9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 10. Xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – An Đông (9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – An Đông (9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng quận 5

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – An Đông (9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – An Đông (9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 11. Xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Suối Tiên (10 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Suối Tiên (10 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông mới

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Suối Tiên (10 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Hoa Mai: 170,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Vũng Tàu – Suối Tiên (10 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 12. Xe Hoa Mai tuyến An Đông – Vũng Tàu (9 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến An Đông – Vũng Tàu (9 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng quận 5

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Nội thành Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến An Đông – Vũng Tàu (9 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ
 • Xe limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 200,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến An Đông – Vũng Tàu (9 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200

🚌 13. Xe Hoa Mai tuyến Suối Tiên – Vũng Tàu (10 chỗ)

a. Giờ khởi hành của xe Hoa Mai tuyến Suối Tiên – Vũng Tàu (10 chỗ)

 • Giờ xuất phát của xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
 • Thời gian của nhà xe Hoa Mai đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Hoa Mai ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Đông mới

c. Các điểm trả khách của nhà xe Hoa Mai ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Hoa Mai tuyến Suối Tiên – Vũng Tàu (10 chỗ) của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Hoa Mai: 170,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Hoa Mai tuyến Suối Tiên – Vũng Tàu (10 chỗ)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Hoa Mai Hồ Chí Minh: 44 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Hoa Mai Hồ Chí Minh : 0909200200
 • 0901200200

  0963200200