Đến

Xe Liên Hưng

77 Thái Nguyên
(7448)

Hình ảnh Xe Liên Hưng

Chọn nhanh tuyến đường Xe Liên Hưng

Hồ Chí Minh đi Nha Trang - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Diên Khánh - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Lâm - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Cam Ranh - Khánh Hòa
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Rang-Tháp Chàm - Ninh Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Rí - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Phan Thiết - Bình Thuận
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Hà Tiên - Kiên Giang
Chọn chuyến
Phan Thiết - Bình Thuận đi Hà Tiên - Kiên Giang
Chọn chuyến
Phan Rí - Bình Thuận đi Hà Tiên - Kiên Giang
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Liên Hưng này đang hoạt động

🚌 1. Xe Liên Hưng tuyến An Sương – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến An Sương – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh: 06:30, 09:00, 19:30, 20:30
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 11 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe An Sương – Quầy vé 11

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến An Sương – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 290,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến An Sương – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Hồ Chí Minh: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Hồ Chí Minh : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 2. Xe Liên Hưng tuyến Hồ Chí Minh – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Hồ Chí Minh – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh: 08:15, 10:30, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 10.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe An Sương – Quầy vé 11

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Hồ Chí Minh – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 400,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 400,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Hồ Chí Minh – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Hồ Chí Minh: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Hồ Chí Minh : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 3. Xe Liên Hưng tuyến Bình Dương – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Bình Dương – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Bình Dương: 07:00, 20:00
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Bình Dương khoảng: 11 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Bình Dương

 • Bến xe Bình Dương (LH)

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Bình Dương – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Bình Dương của Liên Hưng: 290,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Bình Dương của Liên Hưng: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Bình Dương – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Bình Dương: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Bình Dương : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 4. Xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Ninh Hòa

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Ninh Hòa

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh: 13:00, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 11 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây (Quầy 24)

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến xe Ninh Hòa

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Ninh Hòa của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 300,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Ninh Hòa

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Hồ Chí Minh: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Hồ Chí Minh : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 5. Xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Vạn Giã

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Vạn Giã

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh: 19:00, 20:15
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 11 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây (Quầy 24)

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • BX Vạn Giã

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Vạn Giã của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 320,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Tây – Vạn Giã

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Hồ Chí Minh: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Hồ Chí Minh : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 6. Xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Đông (cũ) – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Đông (cũ) – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh: 12:15, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh khoảng: 9.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Bình Thạnh

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Đông (cũ) – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 290,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Hồ Chí Minh của Liên Hưng: 290,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Bến xe Miền Đông (cũ) – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Hồ Chí Minh: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Hồ Chí Minh : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 7. Xe Liên Hưng tuyến Vạn Giã – Bến xe Miền Tây

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Vạn Giã – Bến xe Miền Tây

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa: 19:00, 19:15
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang – Khánh Hòa khoảng: 11 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • BX Vạn Giã

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Hồ Chí Minh

 • Bến xe Miền Tây (Quầy 24)

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Vạn Giã – Bến xe Miền Tây của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang – Khánh Hòa của Liên Hưng: 320,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Nha Trang – Khánh Hòa của Liên Hưng: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Vạn Giã – Bến xe Miền Tây

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Nha Trang – Khánh Hòa: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Nha Trang – Khánh Hòa : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 8. Xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Cam Ranh

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Cam Ranh

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Đà Nẵng: 19:30, 20:00
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Đà Nẵng khoảng: 11.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Đà Nẵng

 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • VP Cam Ranh

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Cam Ranh của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Đà Nẵng của Liên Hưng: 480,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Đà Nẵng của Liên Hưng: 480,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Cam Ranh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Đà Nẵng: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Đà Nẵng : 1900 2679
 • 0905988982

🚌 9. Xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Nha Trang

a. Giờ khởi hành của xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Nha Trang

 • Giờ xuất phát của xe Liên Hưng ở Đà Nẵng: 18:30
 • Thời gian của nhà xe Liên Hưng đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Đà Nẵng khoảng: 11 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Liên Hưng ở Đà Nẵng

 • Bến xe trung tâm Đà Nẵng

c. Các điểm trả khách của nhà xe Liên Hưng ở Nha Trang – Khánh Hòa

 • Bến Xe Liên Tỉnh Phía Nam Nha Trang

d. Giá vé giá xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Nha Trang của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Đà Nẵng của Liên Hưng: 330,000đ
 • Xe limousine đi Nha Trang – Khánh Hòa từ Đà Nẵng của Liên Hưng: 330,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Liên Hưng tuyến Đà Nẵng – Nha Trang

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Liên Hưng Đà Nẵng: 77 Thái Nguyên
 • Số điện thoại xe Liên Hưng Đà Nẵng : 1900 2679
 • 0905988982