Đến

Xe Phúc An

Tổ 23 Hoàng Minh Giám, Đông Phong
(31)

Hình ảnh Xe Phúc An

Chọn nhanh tuyến đường Xe Phúc An

Hà Nội đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Chí Linh - Hải Dương đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Hạ Long - Quảng Ninh đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Hạ Long - Quảng Ninh đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Vân Đồn - Quảng Ninh đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Hà Nội đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Chí Linh - Hải Dương đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Hạ Long - Quảng Ninh đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Phúc An này đang hoạt động

🚌 1. Xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu

a. Giờ khởi hành của xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu

 • Giờ xuất phát của xe Phúc An ở Hà Nội: 21:30, 21:50
 • Thời gian của nhà xe Phúc An đi Lai Châu từ Hà Nội khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc An ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc An ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

d. Giá vé giá xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Lai Châu từ Hà Nội của Phúc An: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc An Hà Nội: Tổ 23 Hoàng Minh Giám, Đông Phong
 • Số điện thoại xe Phúc An Hà Nội : 0961215215

🚌 2. Xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu (CABIN)

a. Giờ khởi hành của xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu (CABIN)

 • Giờ xuất phát của xe Phúc An ở Hà Nội: 11:30, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Phúc An đi Lai Châu từ Hà Nội khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc An ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc An ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

d. Giá vé giá xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu (CABIN) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Lai Châu từ Hà Nội của Phúc An: 500,000đ
 • Xe limousine đi Lai Châu từ Hà Nội của Phúc An: 500,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc An tuyến Hà Nội – Lai Châu (CABIN)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc An Hà Nội: Tổ 23 Hoàng Minh Giám, Đông Phong
 • Số điện thoại xe Phúc An Hà Nội : 0961215215

🚌 3. Xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Phúc An ở Lai Châu: 21:15, 22:20
 • Thời gian của nhà xe Phúc An đi Hà Nội từ Lai Châu khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc An ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc An ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Lai Châu của Phúc An: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc An Lai Châu: Tổ 23 Hoàng Minh Giám, Đông Phong
 • Số điện thoại xe Phúc An Lai Châu : 0961215215

🚌 4. Xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội (CABIN)

a. Giờ khởi hành của xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội (CABIN)

 • Giờ xuất phát của xe Phúc An ở Lai Châu: 12:00, 22:50
 • Thời gian của nhà xe Phúc An đi Hà Nội từ Lai Châu khoảng: 7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc An ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc An ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội (CABIN) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Lai Châu của Phúc An: 500,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Lai Châu của Phúc An: 500,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc An tuyến Lai Châu – Hà Nội (CABIN)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc An Lai Châu: Tổ 23 Hoàng Minh Giám, Đông Phong
 • Số điện thoại xe Phúc An Lai Châu : 0961215215

🚌 5. Xe Phúc An tuyến Lai Châu – Quảng Ninh

a. Giờ khởi hành của xe Phúc An tuyến Lai Châu – Quảng Ninh

 • Giờ xuất phát của xe Phúc An ở Lai Châu: 20:00, 20:05
 • Thời gian của nhà xe Phúc An đi Quảng Ninh từ Lai Châu khoảng: 13.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc An ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc An ở Quảng Ninh

 • Bến xe Cái Rồng

d. Giá vé giá xe Phúc An tuyến Lai Châu – Quảng Ninh của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Quảng Ninh từ Lai Châu của Phúc An: 550,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc An tuyến Lai Châu – Quảng Ninh

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc An Lai Châu: Tổ 23 Hoàng Minh Giám, Đông Phong
 • Số điện thoại xe Phúc An Lai Châu : 0961215215