Đến

Xe Phúc Hải

73 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7
(613)

Hình ảnh Xe Phúc Hải

Chọn nhanh tuyến đường Xe Phúc Hải

Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Buôn Hồ - Đắk Lắk đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Chư Pưh - Gia Lai đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Chư Sê - Gia Lai đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Pleiku - Gia Lai đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến
Buôn Hồ - Đắk Lắk đi Đà Lạt - Lâm Đồng
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Phúc Hải này đang hoạt động

🚌 1. Xe Phúc Hải tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Lạt

a. Giờ khởi hành của xe Phúc Hải tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Lạt

 • Giờ xuất phát của xe Phúc Hải ở Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: 07:00, 17:30
 • Thời gian của nhà xe Phúc Hải đi Đà Lạt từ Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk khoảng: 5.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc Hải ở Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

 • Bến xe phía bắc Buôn Ma Thuột

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc Hải ở Đà Lạt

 • Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

d. Giá vé giá xe Phúc Hải tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Lạt của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Lạt từ Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk của Phúc Hải: 240,000đ
 • Xe limousine đi Đà Lạt từ Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk của Phúc Hải: 240,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc Hải tuyến Buôn Ma Thuột – Đà Lạt

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc Hải Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: 73 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7
 • Số điện thoại xe Phúc Hải Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk : 02636512512

🚌 2. Xe Phúc Hải tuyến Gia Lai – Đà Lạt

a. Giờ khởi hành của xe Phúc Hải tuyến Gia Lai – Đà Lạt

 • Giờ xuất phát của xe Phúc Hải ở Pleiku: 08:00, 17:00
 • Thời gian của nhà xe Phúc Hải đi Đà Lạt từ Pleiku khoảng: 9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc Hải ở Pleiku

 • VP Gia Lai

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc Hải ở Đà Lạt

 • Bến xe liên tỉnh Đà Lạt

d. Giá vé giá xe Phúc Hải tuyến Gia Lai – Đà Lạt của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Đà Lạt từ Pleiku của Phúc Hải: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc Hải tuyến Gia Lai – Đà Lạt

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc Hải Pleiku: 73 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7
 • Số điện thoại xe Phúc Hải Pleiku : 02636512512

🚌 3. Xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Buôn Ma Thuột

a. Giờ khởi hành của xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Buôn Ma Thuột

 • Giờ xuất phát của xe Phúc Hải ở Đà Lạt – Lâm Đồng: 10:00, 13:00
 • Thời gian của nhà xe Phúc Hải đi Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ Đà Lạt – Lâm Đồng khoảng: 6.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc Hải ở Đà Lạt – Lâm Đồng

 • VP Đà Lạt

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc Hải ở Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

 • Bến xe phía bắc Buôn Ma Thuột

d. Giá vé giá xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Buôn Ma Thuột của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ Đà Lạt – Lâm Đồng của Phúc Hải: 240,000đ
 • Xe limousine đi Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk từ Đà Lạt – Lâm Đồng của Phúc Hải: 240,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Buôn Ma Thuột

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc Hải Đà Lạt – Lâm Đồng: 73 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7
 • Số điện thoại xe Phúc Hải Đà Lạt – Lâm Đồng : 02636512512

🚌 4. Xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Gia Lai

a. Giờ khởi hành của xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Gia Lai

 • Giờ xuất phát của xe Phúc Hải ở Đà Lạt – Lâm Đồng: 07:00, 17:00
 • Thời gian của nhà xe Phúc Hải đi Pleiku từ Đà Lạt – Lâm Đồng khoảng: 9 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Phúc Hải ở Đà Lạt – Lâm Đồng

 • VP Đà Lạt

c. Các điểm trả khách của nhà xe Phúc Hải ở Pleiku

 • VP Gia Lai

d. Giá vé giá xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Gia Lai của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Pleiku từ Đà Lạt – Lâm Đồng của Phúc Hải: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Phúc Hải tuyến Đà Lạt – Gia Lai

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Phúc Hải Đà Lạt – Lâm Đồng: 73 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.7
 • Số điện thoại xe Phúc Hải Đà Lạt – Lâm Đồng : 02636512512