Đến

Xe Thanh Nhung

Đường Minh Khai, Phường Phố Mới
()

Chọn nhanh tuyến đường Xe Thanh Nhung

Lào Cai - Lào Cai đi Bắc Giang - Bắc Giang
Chọn chuyến
Sa Pa - Lào Cai đi Bắc Giang - Bắc Giang
Chọn chuyến
Lào Cai - Lào Cai đi Bắc Ninh - Bắc Ninh
Chọn chuyến
Sa Pa - Lào Cai đi Bắc Ninh - Bắc Ninh
Chọn chuyến
Lào Cai - Lào Cai đi Hà Nội
Chọn chuyến
Sa Pa - Lào Cai đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Bắc Ninh - Bắc Ninh đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Bắc Giang - Bắc Giang đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Thanh Nhung này đang hoạt động

🚌 1. Xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Cabin)

a. Giờ khởi hành của xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Cabin)

 • Giờ xuất phát của xe Thanh Nhung ở Bắc Giang: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Thanh Nhung đi Sa Pa – Lào Cai từ Bắc Giang khoảng: 7.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thanh Nhung ở Bắc Giang

 • Công viên Hoàng Hoa Thám Bắc Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thanh Nhung ở Sa Pa – Lào Cai

 • Văn phòng SaPa

d. Giá vé giá xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Cabin) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Sa Pa – Lào Cai từ Bắc Giang của Thanh Nhung: 370,000đ
 • Xe limousine đi Sa Pa – Lào Cai từ Bắc Giang của Thanh Nhung: 370,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Cabin)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thanh Nhung Bắc Giang: Đường Minh Khai, Phường Phố Mới
 • Số điện thoại xe Thanh Nhung Bắc Giang : 0979895897

🚌 2. Xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Giường nằm)

a. Giờ khởi hành của xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Giường nằm)

 • Giờ xuất phát của xe Thanh Nhung ở Bắc Giang: 21:00
 • Thời gian của nhà xe Thanh Nhung đi Sa Pa – Lào Cai từ Bắc Giang khoảng: 6.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thanh Nhung ở Bắc Giang

 • Công viên Hoàng Hoa Thám Bắc Giang

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thanh Nhung ở Sa Pa – Lào Cai

 • Văn phòng SaPa

d. Giá vé giá xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Giường nằm) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Sa Pa – Lào Cai từ Bắc Giang của Thanh Nhung: 320,000đ
 • Xe limousine đi Sa Pa – Lào Cai từ Bắc Giang của Thanh Nhung: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thanh Nhung tuyến Bắc Giang – Sapa (Giường nằm)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thanh Nhung Bắc Giang: Đường Minh Khai, Phường Phố Mới
 • Số điện thoại xe Thanh Nhung Bắc Giang : 0979895897

🚌 3. Xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Cabin)

a. Giờ khởi hành của xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Cabin)

 • Giờ xuất phát của xe Thanh Nhung ở Lào Cai: 13:01
 • Thời gian của nhà xe Thanh Nhung đi Bắc Giang từ Lào Cai khoảng: 7.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thanh Nhung ở Lào Cai

 • Văn phòng SaPa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thanh Nhung ở Bắc Giang

 • Công viên Hoàng Hoa Thám Bắc Giang

d. Giá vé giá xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Cabin) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bắc Giang từ Lào Cai của Thanh Nhung: 370,000đ
 • Xe limousine đi Bắc Giang từ Lào Cai của Thanh Nhung: 370,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Cabin)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thanh Nhung Lào Cai: Đường Minh Khai, Phường Phố Mới
 • Số điện thoại xe Thanh Nhung Lào Cai : 0979895897

🚌 4. Xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Giường nằm)

a. Giờ khởi hành của xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Giường nằm)

 • Giờ xuất phát của xe Thanh Nhung ở Lào Cai: 13:00
 • Thời gian của nhà xe Thanh Nhung đi Bắc Giang từ Lào Cai khoảng: 7.3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thanh Nhung ở Lào Cai

 • Văn phòng SaPa

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thanh Nhung ở Bắc Giang

 • Công viên Hoàng Hoa Thám Bắc Giang

d. Giá vé giá xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Giường nằm) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Bắc Giang từ Lào Cai của Thanh Nhung: 320,000đ
 • Xe limousine đi Bắc Giang từ Lào Cai của Thanh Nhung: 320,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thanh Nhung tuyến Sapa – Bắc Giang (Giường nằm)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thanh Nhung Lào Cai: Đường Minh Khai, Phường Phố Mới
 • Số điện thoại xe Thanh Nhung Lào Cai : 0979895897