Đến

Xe Thế Anh

Số 9 Nguyễn Chí Thanh, Tân Phong
(88)

Hình ảnh Xe Thế Anh

Chọn nhanh tuyến đường Xe Thế Anh

Bảo Thắng - Lào Cai đi Hà Nội
Chọn chuyến
Lào Cai - Lào Cai đi Hà Nội
Chọn chuyến
Sa Pa - Lào Cai đi Hà Nội
Chọn chuyến
Tam Đường - Lai Châu đi Hà Nội
Chọn chuyến
Lai Châu - Lai Châu đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lai Châu - Lai Châu
Chọn chuyến
Hà Nội đi Tam Đường - Lai Châu
Chọn chuyến
Hà Nội đi Sa Pa - Lào Cai
Chọn chuyến
Hà Nội đi Lào Cai - Lào Cai
Chọn chuyến
Hà Nội đi Bảo Thắng - Lào Cai
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Thế Anh này đang hoạt động

🚌 1. Xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu

a. Giờ khởi hành của xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu

 • Giờ xuất phát của xe Thế Anh ở Hà Nội: 11:00, 21:00, 21:40
 • Thời gian của nhà xe Thế Anh đi Lai Châu từ Hà Nội khoảng: 7.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thế Anh ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thế Anh ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

d. Giá vé giá xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Lai Châu từ Hà Nội của Thế Anh: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thế Anh Hà Nội: Số 9 Nguyễn Chí Thanh, Tân Phong
 • Số điện thoại xe Thế Anh Hà Nội : 0973568568

🚌 2. Xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu (Cabin VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu (Cabin VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Thế Anh ở Hà Nội: 12:30, 21:20, 22:30
 • Thời gian của nhà xe Thế Anh đi Lai Châu từ Hà Nội khoảng: 7.7 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thế Anh ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thế Anh ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

d. Giá vé giá xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu (Cabin VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Lai Châu từ Hà Nội của Thế Anh: 450,000đ
 • Xe limousine đi Lai Châu từ Hà Nội của Thế Anh: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thế Anh tuyến Hà Nội – Lai Châu (Cabin VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thế Anh Hà Nội: Số 9 Nguyễn Chí Thanh, Tân Phong
 • Số điện thoại xe Thế Anh Hà Nội : 0973568568

🚌 3. Xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội (Cabin VIP)

a. Giờ khởi hành của xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội (Cabin VIP)

 • Giờ xuất phát của xe Thế Anh ở Lai Châu: 12:30, 22:10, 22:45
 • Thời gian của nhà xe Thế Anh đi Hà Nội từ Lai Châu khoảng: 8.1 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thế Anh ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thế Anh ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội (Cabin VIP) của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Lai Châu của Thế Anh: 450,000đ
 • Xe limousine đi Hà Nội từ Lai Châu của Thế Anh: 450,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội (Cabin VIP)

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thế Anh Lai Châu: Số 9 Nguyễn Chí Thanh, Tân Phong
 • Số điện thoại xe Thế Anh Lai Châu : 0973568568

🚌 4. Xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Thế Anh ở Lai Châu: 11:00, 21:30
 • Thời gian của nhà xe Thế Anh đi Hà Nội từ Lai Châu khoảng: 6.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thế Anh ở Lai Châu

 • Bến xe Lai Châu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thế Anh ở Hà Nội

 • Bến xe Mỹ Đình

d. Giá vé giá xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Lai Châu của Thế Anh: 300,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thế Anh tuyến Lai Châu – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thế Anh Lai Châu: Số 9 Nguyễn Chí Thanh, Tân Phong
 • Số điện thoại xe Thế Anh Lai Châu : 0973568568