Đến

Xe Thuận Ý

132 Phan Đình Phùng
(267)

Hình ảnh Xe Thuận Ý

Chọn nhanh tuyến đường Xe Thuận Ý

Hồ Chí Minh đi Pleiku - Gia Lai
Chọn chuyến
Pleiku - Gia Lai đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Pleiku - Gia Lai đi Hà Nội
Chọn chuyến
Hà Nội đi Pleiku - Gia Lai
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Thuận Ý này đang hoạt động

🚌 1. Xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Hà Nội

a. Giờ khởi hành của xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Hà Nội

 • Giờ xuất phát của xe Thuận Ý ở Gia Lai: 08:30, 14:30
 • Thời gian của nhà xe Thuận Ý đi Hà Nội từ Gia Lai khoảng: 21.6 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thuận Ý ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thuận Ý ở Hà Nội

 • Bến xe Giáp Bát

d. Giá vé giá xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Hà Nội của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hà Nội từ Gia Lai của Thuận Ý: 630,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Hà Nội

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thuận Ý Gia Lai: 132 Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Thuận Ý Gia Lai : 0934 81 81 71

🚌 2. Xe Thuận Ý tuyến Hà Nội – Gia Lai

a. Giờ khởi hành của xe Thuận Ý tuyến Hà Nội – Gia Lai

 • Giờ xuất phát của xe Thuận Ý ở Hà Nội: 09:00, 10:00
 • Thời gian của nhà xe Thuận Ý đi Gia Lai từ Hà Nội khoảng: 21.2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thuận Ý ở Hà Nội

 • Bến xe Giáp Bát

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thuận Ý ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

d. Giá vé giá xe Thuận Ý tuyến Hà Nội – Gia Lai của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Gia Lai từ Hà Nội của Thuận Ý: 630,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thuận Ý tuyến Hà Nội – Gia Lai

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thuận Ý Hà Nội: 132 Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Thuận Ý Hà Nội : 0934 81 81 71

🚌 3. Xe Thuận Ý tuyến Sài Gòn – Gia Lai

a. Giờ khởi hành của xe Thuận Ý tuyến Sài Gòn – Gia Lai

 • Giờ xuất phát của xe Thuận Ý ở Sài Gòn: 18:00, 18:15
 • Thời gian của nhà xe Thuận Ý đi Gia Lai từ Sài Gòn khoảng: 11.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thuận Ý ở Sài Gòn

 • Bến Xe Miền Đông – Quầy vé 98

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thuận Ý ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

d. Giá vé giá xe Thuận Ý tuyến Sài Gòn – Gia Lai của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Gia Lai từ Sài Gòn của Thuận Ý: 350,000đ
 • Xe limousine đi Gia Lai từ Sài Gòn của Thuận Ý: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thuận Ý tuyến Sài Gòn – Gia Lai

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thuận Ý Sài Gòn: 132 Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Thuận Ý Sài Gòn : 0934 81 81 71

🚌 4. Xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Thuận Ý ở Gia Lai: 18:15
 • Thời gian của nhà xe Thuận Ý đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai khoảng: 10.5 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Thuận Ý ở Gia Lai

 • Bến xe Đức Long Gia Lai

c. Các điểm trả khách của nhà xe Thuận Ý ở Hồ Chí Minh

 • Bến Xe Miền Đông – Quầy vé 98

d. Giá vé giá xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe giường nằm đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai của Thuận Ý: 350,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Gia Lai của Thuận Ý: 350,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Thuận Ý tuyến Gia Lai – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Thuận Ý Gia Lai: 132 Phan Đình Phùng
 • Số điện thoại xe Thuận Ý Gia Lai : 0934 81 81 71