Đến

Xe Vie Limousine

131 Nguyễn Thái Bình
(3464)

Hình ảnh Xe Vie Limousine

Chọn nhanh tuyến đường Xe Vie Limousine

Long Thành - Đồng Nai đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Tân Thành - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Bà Rịa - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Bà Rịa - Bà Rịa-Vũng Tàu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Tân Thành - Bà Rịa-Vũng Tàu
Chọn chuyến
Hồ Chí Minh đi Long Thành - Đồng Nai
Chọn chuyến
Vũng Tàu - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến
Long Điền - Bà Rịa-Vũng Tàu đi Hồ Chí Minh
Chọn chuyến

Các tuyến đường mà nhà xe Vie Limousine này đang hoạt động

🚌 1. Xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Vie Limousine ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
 • Thời gian của nhà xe Vie Limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vie Limousine ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

d. Giá vé giá xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Vie Limousine: 190,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Vie Limousine: 190,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vie Limousine Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 131 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Vie Limousine Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 19001131

🚌 2. Xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu

a. Giờ khởi hành của xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu

 • Giờ xuất phát của xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30
 • Thời gian của nhà xe Vie Limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vie Limousine ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Vie Limousine: 190,000đ
 • Xe limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Vie Limousine: 190,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vie Limousine Hồ Chí Minh: 131 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Vie Limousine Hồ Chí Minh : 19001131

🚌 3. Xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sân Bay

a. Giờ khởi hành của xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sân Bay

 • Giờ xuất phát của xe Vie Limousine ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 17:30, 18:30, 19:30
 • Thời gian của nhà xe Vie Limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng: 2.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vie Limousine ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Vũng Tàu

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Sân bay Tân Sơn Nhất

d. Giá vé giá xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sân Bay của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Vie Limousine: 210,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu của Vie Limousine: 210,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vie Limousine tuyến Vũng Tàu – Sân Bay

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vie Limousine Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu: 131 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Vie Limousine Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu : 19001131

🚌 4. Xe Vie Limousine tuyến Mũi Né – Lagi – Sài Gòn

a. Giờ khởi hành của xe Vie Limousine tuyến Mũi Né – Lagi – Sài Gòn

 • Giờ xuất phát của xe Vie Limousine ở Mũi Né – Bình Thuận: 12:30, 14:00
 • Thời gian của nhà xe Vie Limousine đi Hồ Chí Minh từ Mũi Né – Bình Thuận khoảng: 4 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vie Limousine ở Mũi Né – Bình Thuận

 • Pandanus Resort Mũi Né

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

d. Giá vé giá xe Vie Limousine tuyến Mũi Né – Lagi – Sài Gòn của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Hồ Chí Minh từ Mũi Né – Bình Thuận của Vie Limousine: 370,000đ
 • Xe limousine đi Hồ Chí Minh từ Mũi Né – Bình Thuận của Vie Limousine: 370,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vie Limousine tuyến Mũi Né – Lagi – Sài Gòn

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vie Limousine Mũi Né – Bình Thuận: 131 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Vie Limousine Mũi Né – Bình Thuận : 19001131

🚌 5. Xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Lagi – Mũi Né

a. Giờ khởi hành của xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Lagi – Mũi Né

 • Giờ xuất phát của xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh: 08:30, 10:00
 • Thời gian của nhà xe Vie Limousine đi Mũi Né – Bình Thuận từ Hồ Chí Minh khoảng: 3 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Văn phòng Quận 1

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vie Limousine ở Mũi Né – Bình Thuận

 • Pandanus Resort Mũi Né

d. Giá vé giá xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Lagi – Mũi Né của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Mũi Né – Bình Thuận từ Hồ Chí Minh của Vie Limousine: 370,000đ
 • Xe limousine đi Mũi Né – Bình Thuận từ Hồ Chí Minh của Vie Limousine: 370,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vie Limousine tuyến Sài Gòn – Lagi – Mũi Né

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vie Limousine Hồ Chí Minh: 131 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Vie Limousine Hồ Chí Minh : 19001131

🚌 6. Xe Vie Limousine tuyến Sân Bay- Vũng Tàu

a. Giờ khởi hành của xe Vie Limousine tuyến Sân Bay- Vũng Tàu

 • Giờ xuất phát của xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh: 20:15
 • Thời gian của nhà xe Vie Limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh khoảng: 2.8 giờ

b. Các điểm đón khách của nhà xe Vie Limousine ở Hồ Chí Minh

 • Sân bay Tân Sơn Nhất

c. Các điểm trả khách của nhà xe Vie Limousine ở Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu

 • Văn phòng Vũng Tàu

d. Giá vé giá xe Vie Limousine tuyến Sân Bay- Vũng Tàu của nhà xe

 • Xe ghế ngồi đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Vie Limousine: 210,000đ
 • Xe limousine đi Vũng Tàu – Bà Rịa-Vũng Tàu từ Hồ Chí Minh của Vie Limousine: 210,000đ

e. Thông tin liên hệ, đặt mua vé xe Vie Limousine tuyến Sân Bay- Vũng Tàu

 • Địa chỉ văn phòng, trạm xe Vie Limousine Hồ Chí Minh: 131 Nguyễn Thái Bình
 • Số điện thoại xe Vie Limousine Hồ Chí Minh : 19001131